De Landpachter over Zorg Om Boer en tuinder

In de novemberuitgave van de Landpachter staat een interview met Piet Boer over Zorg Om Boer en tuinder. “Organisaties als BLHB, Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers, zijn voor ons relevante doorverwijzers. Zij kunnen helpen bij het signaleren en oplossen…

Lees verder

Verfilming solovoorstelling Maalkop

Acteur en regisseur Fabian Jansen regisseert volgend jaar zijn speelfilmdebuut Maalkop, naar de toneelvoorstelling Maalkop van PeerGrouP.  Het toneelstuk Maalkop deed afgelopen zomer en herfst al veel stof opwaaien binnen de agrarische sector en is met alle 40 uitverkochte voorstellingen…

Lees verder

Jubileumbijeenkomst Zorg Om Boer en Tuinder

2018 is een jubileumjaar voor Zorg Om Boer en Tuinder! In november 1988 – 30 jaar geleden – is in Noord-Brabant het initiatief genomen om boeren en tuinders te ondersteunen in het proces van (gedwongen) bedrijfsbeëindiging. Een eerste stap in…

Lees verder

AgroZorgwijzer voor passende hulpverlening

In 2018 is het project AgroZorgwijzer gestart door de zuivelsector om samen met professionele instanties een vangnet te creëren voor melkveehouders met psychosociale problemen. De Nederlandse Zuivel Organisatie, Zuivel NL, het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren en Zorg Om Boer en Tuinder…

Lees verder

Gift voor Zorg Om Boer en Tuinder

13 september 2018 hebben we als Zorg Om Boer en Tuinder ons werk kunnen toelichten tijdens de een studiemiddag van De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, VLB (Vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus), Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten en Vereniging voor Agrarisch…

Lees verder

Hulpverlening ondernemers in crisissituaties

Begin juni publiceerde minister Schouten van LNV de kamerbrief “Hulpverlening ondernemers in crisissituaties”. Deze brief beschrijft de zorg om de ondernemer en zijn omgeving in crisissituaties. Het ministerie heeft het voornemen de inzet van verschillende partijen op dit vlak te…

Lees verder

Vrijwilliger goud waard voor boer en gezin

Samen met haar vader (65) zit Roos* (40) aan tafel in het voorhuis van de boerderij ergens in de Achterhoek. Een jaar of vier geleden was hij er een stuk slechter aan toe. De dierenarts trof hem in de woonkamer…

Lees verder

Ondersteuning van gemeente Lochem

Gemeente Lochem geeft meer bekendheid aan het werk van Zorg Om Boer en Tuinder door een artikel in de lokale krant De Berkelbode te plaatsen. Ook krijgen alle boeren en tuinders binnen deze gemeente een brief van de burgemeester waarin…

Lees verder

Dertien aspirant-vrijwilligers in opleiding

De vrijwilligers van Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) voerden in 2017 vierhonderd gesprekken met boeren en tuinders. Om goed in te kunnen spelen op de vraag vanuit de sector, hield de stichting een wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers. Momenteel zijn…

Lees verder