Historie

ZOB is ontstaan in 1988 in regio Zuid als Zelfhulp Organisatie Bedrijfsbeëindiging vanuit de toenmalige NCB. Het doel was toen ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging. Het goede voorbeeld verdiende navolging en het concept werd landelijk uitgerold. Er werd wel op landelijk niveau samengewerkt maar in 2013 is een landelijk bestuur opgericht. Vanwege de verschillende zienswijzen is in 2016 een nieuw bestuur opgericht. Binnen het landelijk bestuur richtte men zich op het ondersteunen van ondernemers die hun bedrijf gingen staken of die op ander gebied problemen hadden. Daarnaast wilden zij het maatschappelijke taboe op bedrijfsbeëindiging doorbreken en aandacht vragen voor het sociale isolement dat als gevolg van bedrijfsbeëindiging kan ontstaan.

Onder het huidig bestuur van ZOB-Nederland werden rond 2017 regionale coördinatoren aangesteld, Tot diens taken behoren o.a. het aansturen begeleiden en motiveren van de vrijwilligers en het verdelen van de hulpvragen. Daarnaast is hij het aanpreekpunt voor externen voor de regio.

Reacties zijn gesloten.