Steun ons

Voor de inzet van onze vrijwilligers brengen wij geen kosten in rekening bij boeren en tuinders. Een vrijwillige bijdrage van de hulpvrager is welkom, maar we willen de drempel om hulp in te schakelen laag houden.

Om onze ondersteuning toch mogelijk te maken zijn er echter wel inkomsten nodig, bijvoorbeeld voor goede (bij)scholing van onze vrijwilligers en een vergoeding voor de gereden kilometers.

Zorg om Boer en Tuinder is voor haar financiën vooral afhankelijk van donateurs, sponsoren en schenkingen.

Wilt u als bedrijf of particulier het werk van Zorg om Boer en Tuinder steunen?
Klik op de knop hiernaast en maak uw bijdrage rechtstreeks over via iDEAL.

Wilt u op een andere wijze (periodiek, via bankoverschrijving etc.) uw bijdrage leveren neem dan contact op met onze penningmeester
(penningmeester@zorgomboerentuinder.nl, 06 5172 3646).

Zorg om Boer en Tuinder heeft een ANBI-status.

Reacties zijn gesloten.