Training en opleiding

De rol van de vrijwilligers is een onmisbare en stevige rol. Het is noodzakelijk dat vrijwilligers, naast de basistraining, zichzelf blijven scholen in het ‘contact met de ander’. Om de vrijwilligers daar in te ondersteunen heeft Zorg om Boer en Tuinder een opleidings- en trainingsaanbod ontwikkeld met als pijlers: Ken jezelf en Vakinhoudelijke bagage. Een beschrijving op hoofdlijnen:

Ken jezelf
Ken jezelf om te weten wat je de ander te bieden hebt: de vrijwilliger als mens en zijn/haar persoonlijke proces.
We besteden aandacht aan de vrijwilliger. Wie is hij/zij, welke uitwerking heeft hij/zij als persoon op anderen, wat zijn persoonlijke kwaliteiten en aandachtspunten als vrijwilliger? Daarnaast werken we aan: geven van feedback, voeren van gesprekken, omgaan met grenzen, er zijn voor een ander, manieren van reageren en omgaan met veranderingen en verliezen.

Doorontwikkelen van vaardigheden
Persoonlijk: de vrijwilliger kent zichzelf, heeft inzicht in wat ervaringen met hem/haar hebben gedaan weet van daaruit
veiligheid en vertrouwen te creëren en er te zijn voor een ander. Dat vraagt inlevingsvermogen als mede begrip kunnen hebben voor de behoefte van de ander.
Klankbord zijn en een eindje samen op kunnen lopen. Dit vraagt vaardigheden als contact kunnen maken, een open houding hebben, luisteren, doorvragen, aan kunnen voelen waar de andere staat, voldoende afstand te houden, verantwoordelijkheden scheiden, eigen ervaring gebruiken.

Vakinhoudelijke bagage
Wat moet je weten om agrarische ondernemers te kunnen helpen? Ken je het netwerk (binnen en buiten de agrarische sector) voldoende om hen in te schakelen en samen te werken? Hoe benut je de vakinhoudelijke kennis in de agri&foodketen (accountants, voerleveranciers, banken, etc.)? Hoe voer je gesprekken met deze, vaak vakinhoudelijke, adviseurs? Hoe breng je de ondernemer en de adviseurs met elkaar in gesprek?

Vakinhoudelijke kennis wordt door externe deskundigen geboden (banken, financieel adviseurs, gemeenten etc.) Om dit optimaal te benutten heb je als vrijwilliger kennis nodig van:

  • Ontwikkelingen (op hoofdlijnen) in de agrarische sector.
  • Mogelijke hulpverlening rondom agrarische bedrijfssluiting.
  • Sociaal-maatschappelijke kaart van de regio voor doorverwijzing andere hulpinstanties
  • Sociale wetgeving voor landbouwbedrijven
  • Kennis van gemeentelijke voorzieningen voor agrariërs

Onze vrijwilligers volgen allemaal de basistraining en blijven zich ontwikkelen door intervisie en het bespreken van praktijkvoorbeelden tijdens regiobijeenkomsten.

Reacties zijn gesloten.