Ondersteuning van vrijwilligers en bestuur

Aan elke regio is een coach verbonden. Deze coaches faciliteren (als vrijwilliger) intervisiebijeenkomsten met de vrijwilligers van hun eigen regio. Daarnaast ondersteunen zij de vrijwilligers zodat die op professionele wijze hun werk gericht op de hulpvragers kunnen uitvoeren.

Maak kennis met onze coaches

Anneke Piersma

 Anneke Piersma (1948) is als verbonden aan ZOB als coach van regio Noord. Anneke heeft tot 2011 gewerkt als voorlichtster, procesbegeleider en coach in de agrarische sector. Nu genietend van natuur, mens, dier en het agrarische landschap. "Mensen begeleiden en coachen heeft voor mijn gevoel te maken met het uitdagen en steunen van mensen. Door aanwezig te zijn en afstand te doen van vooringenomenheid of kant en klare oplossingen. Mijn drijfveer: benieuwd naar dat wat er in gezamenlijkheid gaat groeien. Overal zitten scheuren en breuken in: maar zo komt wel het licht tevoorschijn (Leonard Cohen)".

Lizanne Roeleven

Lizanne Roeleven (1964) werkt als coach voor ZOB-regio Oost. Begin 2000 is zij bij de agrarische sector betrokken geraakt. Daarna is zij in de sectro actief gebleven door begeleiding van ZOB, participatie in het landelijk project Boerenkans, het geven van trainingen gespreksvaardigheden aan erfbetreders en voor het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. "Wat mij aanspreekt in de sector is de nuchtere en praktische inslag bij boeren en erfbetreders. ‘What you see, is what you get’. Daar houd ik van. Wat ik waarneem in de sector, is dat er nog veel te weinig aandacht gaat naar échte communicatie, zowel op het boerenbedrijf als bij erfbetreders. Daar valt nog een wereld te winnen."

T 06 304 317 09

 

Johan Weerkamp

Johan Weerkamp uit Ede coacht vrijwilligers voor ZOB in regio Zuid. Werkzaam als zelfstandig mediator/adviseur. Door werk en afkomst een leven lang betrokken bij de agrarische sector. "Het mentale aspect van beëindiging, omschakeling en hanteren van tegenslagen wordt onderschat. De successen staan in de schijnwerpers; zij die tegenslagen te verwerken krijgen in de schaduw. Soms een zelf gekozen schaduw. De primaire sector loopt leeg. Ik weet uit ervaring wat het betekent voor individu, gezin en familie. Zij verdienen erkenning en steun." 

Josje de Koning

Josje de Koning is als coach in regio West actief. 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.