De Tijd

Frans en Jose, ouders van een gezin met 2 jong volwassen kinderen, hebben een bloembollen bedrijf op zand en lichte zavelgronden in Noord-Holland. Het is nu de rustige tijd op het bedrijf. Aan de keukentafel gaat het gesprek over de toekomst van het bedrijf. In 2022 verkocht Frans de oogst tegen mooie prijzen. Beide ondernemers weten dat de afzet van bloembollen gebaat zijn bij rust en voorspoed op de afzetmarkten. Oorlog en dreigingen zijn altijd ongunstig. Wat betekent het voor ons bedrijf? Die vraag stellen zij zich wel, het antwoord is een grote onzekerheid. Over de kinderen maken zij zich geen zorgen. Beide kinderen zijn welwillend en steken hun handen uit wanneer dat gevraagd wordt. Ook is duidelijk dat de schoonheid en uitgestrektheid van hun geboorteplek betekenis voor hen heeft.

Wat voor Frans veel minder duidelijk is de vraag of een van hen het bedrijf over wenst te nemen. Beide kinderen hebben een goede opleiding kunnen voltooien, waar hun persoonlijke ambities liggen is nog niet kristal helder. Gezien zijn leeftijd ervaart Frans deze tijd als een soort kantelpunt; gaat hij investeren in nieuwe rassen, het areaal uitbreiden of krimpen, mogelijk de bewaarcapaciteit vergroten of wordt het juist een afbouwscenario? Frans en Jose zijn het erover eens dat zij de kinderen niet onder druk willen zetten om een antwoord te forceren. Praten met de kinderen over de mogelijkheden en de gevolgen van keuzes vinden zij lastig. Hoe vind je de toon die duidelijk is, waarbij niemand onder zich onder druk gezet voelt maar die richting geeft aan Frans zijn dilemma? Dat is zonder meer lastig. Soms kan het te vroeg zijn; de toekomst is voor de kinderen nog niet duidelijk. Soms kan het te laat zijn; de afbouw is begonnen. Maar misschien fixeren we ons te veel en is het zaak de tijd te nemen. Ter relativering een oude wijsheid. De mensen zeggen, de tijden zijn slecht, wij leven in een moeilijke tijd! Leef goed en de tijd is goed, wij zijn de tijden! De tijden zijn wat wij ervan maken….

Is de situatie van Frans en Jose voor u herkenbaar en wilt u er met iemand over te praten. De vrijwilligers van Stichting Zorg Om Boer en Tuinder, in de meeste gevallen (voormalig) boer, tuinder of kweker, zijn beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. Zij zijn onafhankelijk en brengen geen kosten in rekening. Een gesprek geeft ruimte in het hoofd waardoor er aan oplossingen gedacht kan worden. Dat stelt je in staat de regie over je bedrijf in handen te nemen. Een luisterend oor, omdat erover praten echt helpt. Meer weten? Neem contact op met de regiocoördinator in uw gebied. Kijk daarvoor op www.zorgomboerentuinder.nl.

Teun de Waard
December 2022

Stichting Zorg Om Boer en Tuinder

Reacties zijn gesloten.