ANBI-Status

Stichting Zorg om Boer en Tuinder heeft een erkende ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) vanwege de inzet van de stichting en haar vrijwilligers voor het welzijn van boeren en tuinders. De ANBI-status maakt het voor sponsoren en donateurs fiscaal aantrekkelijk een gift te doen. De gift kan voor de belasting opgevoerd worden als niet belastbare aftrekpost.

Wilt u een gift doen of liever eerst meer informatie hierover ontvangen? Neem dan contact op met onze penningmeester Wim Biemans via telefoonnummer 06 517 236 46 of per email penningmeester@zorgomboerentuinder.nl

Bankrekeningnummer NL75RABO.0170.206.351.
ANBI-nummer 816709725.
KvK-nummer 41098872

Uw gift is van harte welkom om ons werk voor nu en in de toekomst mogelijk te maken.

Reacties zijn gesloten.