Vrijwilliger

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter Zorg om Boer en Tuinder. Alle vrijwilligers hebben een band met de agrarische sector. Bijvoorbeeld omdat zij zelf boer of tuinder zijn (geweest) of vanwege hun werkzaamheden in de agrarische periferie. Kortom, allemaal mensen met een groot hart voor boeren en tuinders en ervaring in het voeren van gesprekken met boeren en tuinders. Het werk wordt uitgevoerd in de regio’s Noord, Oost, Zuid en West.

Wat doet een vrijwilliger?
Onze vrijwilligers hebben als belangrijkste taak: het bieden van een luisterend oor. Ze willen een “maatje” zijn voor ondernemer en gezin. Ze zijn klankbord en wegwijzer voor de ondernemer en indien gewenst of noodzakelijk schakelen ze, in overleg met de ondernemer, iemand uit het netwerk in voor gerichte ondersteuning. Wanneer een hulpvrager behoefte heeft aan inhoudelijk advies of een coach, dan helpt de vrijwilliger om de juiste mensen te vinden. Het contact met hulpvragers verloopt via luisterend oor gesprekken (telefonisch) en keukentafelgesprekken (bij de boer/tuinder aan tafel.)

Bekijk hier welke vrijwilligers in uw regio werken.

Vrijwilliger worden
Wilt u geen gesprek met een vrijwilliger, maar juist vrijwilliger worden? Kijk hier voor meer informatie.

 

Reacties zijn gesloten.