Landelijk bestuur

Voorzitter
Piet Boer - piet@boerdereus.nl

Secretaris
Peter Jilesen - info@zorgomboerentuinder.nl

Penningmeester
Wim Biemans - penningmeester@zorgomboerentuinder.nl

Bestuursleden
Jannie Lamberts
Arie Aalberts

Maak kennis met ons bestuur

Piet Boer

Piet Boer (1960) uit Biddinghuizen is sinds 1 april 2018 voorzitter van ZOB. Piet is melkveehouder en is vele jaren bestuurlijk actief geweest in verschillende landbouwcoöperaties, onder andere als voorzitter van Friesland Campina.
Boeren en tuinders werken met passie voor hun bedrijf en ervaren daarbij steeds meer maatschappelijke en financiële druk. De ZOB vrijwilliger kan een belangrijke rol vervullen door te luisteren naar de emoties die dat met zich mee brengt.
Ik wil graag bijdragen aan de bekendheid van ZOB en het goed functioneren van onze vrijwilligers, zodat boeren en tuinders makkelijk in gesprek kunnen komen met mensen die hun situatie en zorgen begrijpen.

E piet@boerdereus.nl
T 06 - 22243276

Peter Jilesen

Secretaris Peter Jilesen (1948) uit Beugen is naast zijn oude beroep als varkenshouder bestuurlijk en sociaal maatschappelijk actief geweest op het gebied van scholing en gezondheidszorg.  "Als ondernemer in de varkenshouderij heb ik alle facetten van het leven en werk voorbij zien komen, van financiën tot personeelsbeleid en van omgaan met dieren tot voeding en gezondheidszorg in de varkenshouderij. Met mijn levenservaring kan ik geluk en pech in het leven relativeren en ik wil graag die verschillende ervaringen benutten. Verbinden als vrijwilliger in de huidige participatiemaatschappij is mijn persoonlijke drijfveer."

E info@zorgomboerentuinder.nl
T 06 - 532 492 31.

 

Wim Biemans

Wim Biemans (1952), is sinds 1 november 2016 penningmeester van Zorg om Boer en Tuinder. Hij heeft in tal van functies in de financiële dienstverlening gewerkt, waarvan meer dan twintig jaar bij de Rabobank. Tegenwoordig is hij wereldwijd bestuurlijk actief op het gebied van opleidingen en certificering van financiële planning. “Globalisering, schaalvergroting en marktdenken hebben onze samenleving veel goeds gebracht, maar zoals aan alle ontwikkelingen zitten hier ook schaduwkanten aan. Soms is de menselijke maat uit het oog verloren en ik ben blij onderdeel te kunnen zijn van onze stichting die deze menselijke maat op een vrijwillige en laagdrempelige manier centraal stelt.”

E penningmeester@zorgomboerentuinder.nl 
T 06 517 236 46

Jannie Lamberts

Jannie Lamberts (1952) uit Deventer, voormalig melkveehoudster, is ZOB-bestuurslid en werkt als sociale ombudsvrouw voor de gemeente, domein  jeugd werk en zorg. Jannie zet voor ZOB haar bestuurlijke ervaring in die ze heeft opgedaan in de land- en tuinbouw, gemeente,  omroep- en vrijwilligersorganisaties. "Veel mensen hebben een onafhankelijk  steuntje in de rug nodig om keuzes te kunnen maken. Een periode van tegenslag op het bedrijf of de jaren rond bedrijfsbeëindiging zijn vaak emotioneel zwaar. ZOB kan hierin ondersteunen." 

E lambertshermanenjannie@gmail.com
T 06 - 510 541 88.

 

Arie Aalberts

ZOB-bestuurslid Arie Aalberts (1952) is voormalig melkveehouder. In het verleden vervulde hij functies zoals voorzitter Friesland Coberco, bestuurder Waterschap Friesland, voorzitter AOC Friesland en burgemeester van Dantumadiel, Gaasterland Sleat,De Fryske Marren. Tegenwoordig is hij RvT voorzitter jeugdzorgorganisatie De Baander, voorzitter RvC Caparis , voorzitter Coöperatie Doarpenlan, voorzitter stichting De Oase. "De samenleving kan niet functioneren zonder inzet van vrijwilligers met hart voor de zaak. De overheid bepaalt allerlei spelregels. Mensen spelen het spel van het leven, het leven gaat over het welbevinden van mensen."

E arie.aalberts@gmail.com
T 06 463 660 85

Maak kennis met de Landelijk Coördinator en het Landelijk Secretariaat

Hanneke Meester

Hanneke Meester (1950) uit 't Harde was van 1 april 2016 – 2018  interim voorzitter van ZOB NL. Sindsdien is zij actief in de functie van landelijk coördinator bij de ZOB.  Daarbij maakt zij gebruik van haar ervaring als landelijk coördinator bij de Telefonische Hulpdienst Agrariërs ( THDA) en als projectleider in de multifunctionele landbouw en met projecten gericht op de sociaal emotionele begeleiding van boeren en tuinders. "Ik heb grote waardering voor de wijze waarop boeren en tuinders, ook in moeilijke tijden, hun bijdrage blijven leveren aan deze sector. De ZOB richt zich vooral op de persoonlijke consequenties van veranderingen en wil daarbij ondersteunen. Door en voor mensen uit de agrarische sector. Dat spreekt mij zeer aan!"

E hannekemeester@hotmail.com
T 06 - 413 383 34.

Nanneke Brummer

E
T

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.