Landelijk bestuur

Voorzitter
Piet Boer - piet@boerdereus.nl

Secretaris
Peter Jilesen - info@zorgomboerentuinder.nl

Penningmeester
Wim Biemans - penningmeester@zorgomboerentuinder.nl

Bestuursleden
Arie Aalberts - arie.aalberts@gmail.com

Maak kennis met ons bestuur

Piet Boer

Piet Boer (1960) uit Biddinghuizen is sinds 1 april 2018 voorzitter van ZOB. Piet is melkveehouder en is vele jaren bestuurlijk actief geweest in verschillende landbouwcoöperaties, onder andere als voorzitter van Friesland Campina.
Boeren en tuinders werken met passie voor hun bedrijf en ervaren daarbij steeds meer maatschappelijke en financiële druk. De ZOB vrijwilliger kan een belangrijke rol vervullen door te luisteren naar de emoties die dat met zich mee brengt.
Ik wil graag bijdragen aan de bekendheid van ZOB en het goed functioneren van onze vrijwilligers, zodat boeren en tuinders makkelijk in gesprek kunnen komen met mensen die hun situatie en zorgen begrijpen.

E piet@boerdereus.nl
T 06 - 22243276

Peter Jilesen

Secretaris Peter Jilesen (1948) uit Beugen is naast zijn oude beroep als varkenshouder bestuurlijk en sociaal maatschappelijk actief geweest op het gebied van scholing en gezondheidszorg.  "Als ondernemer in de varkenshouderij heb ik alle facetten van het leven en werk voorbij zien komen, van financiën tot personeelsbeleid en van omgaan met dieren tot voeding en gezondheidszorg in de varkenshouderij. Met mijn levenservaring kan ik geluk en pech in het leven relativeren en ik wil graag die verschillende ervaringen benutten. Verbinden als vrijwilliger in de huidige participatiemaatschappij is mijn persoonlijke drijfveer."

E info@zorgomboerentuinder.nl
T 06 - 532 492 31.

 

Wim Biemans

Wim Biemans (1952), is sinds 1 november 2016 penningmeester van Zorg om Boer en Tuinder. Hij heeft in tal van functies in de financiële dienstverlening gewerkt, waarvan meer dan twintig jaar bij de Rabobank. Tegenwoordig is hij wereldwijd bestuurlijk actief op het gebied van opleidingen en certificering van financiële planning. “Globalisering, schaalvergroting en marktdenken hebben onze samenleving veel goeds gebracht, maar zoals aan alle ontwikkelingen zitten hier ook schaduwkanten aan. Soms is de menselijke maat uit het oog verloren en ik ben blij onderdeel te kunnen zijn van onze stichting die deze menselijke maat op een vrijwillige en laagdrempelige manier centraal stelt.”

E penningmeester@zorgomboerentuinder.nl 
T 06 517 236 46

Arie Aalberts

ZOB-bestuurslid Arie Aalberts (1952) is voormalig melkveehouder. In het verleden vervulde hij functies zoals voorzitter Friesland Coberco, bestuurder Waterschap Friesland, voorzitter AOC Friesland en burgemeester van Dantumadiel, Gaasterland Sleat,De Fryske Marren. Tegenwoordig is hij RvT voorzitter jeugdzorgorganisatie De Baander, voorzitter RvC Caparis , voorzitter Coöperatie Doarpenlan, voorzitter stichting De Oase. "De samenleving kan niet functioneren zonder inzet van vrijwilligers met hart voor de zaak. De overheid bepaalt allerlei spelregels. Mensen spelen het spel van het leven, het leven gaat over het welbevinden van mensen."

E arie.aalberts@gmail.com
T 06 463 660 85

Hanneke Kraaijenveld

Hanneke Kraaijenveld (1980) uit Ambt Delden is sinds 12 februari 2021 bestuurslid namens regio Oost binnen het bestuur van ZOB. Haar roots liggen in de melkvee- en fokvarkenshouderij.
Als Wagenings ingenieur en management consultant vervulde ze diverse functies en rollen binnen het agro/food-domein bij de NVWA, het ministerie van Economische Zaken, maar ook als manager duurzaamheid bij DOC Kaas en als zelfstandig management consultant. Hanneke zet zich binnen het bestuur van ZOB in namens de regio Oost en in het bijzonder heeft zij daarnaast de landelijke portefeuille Leren en ontwikkelen.

ZOB brengt boeren en tuinders met een hulpvraag in contact met professionele vrijwilligers. “Een goed gesprek kan helpen om te reflecteren op een situatie en beweging creëren als dat nodig is”
Jezelf hiervoor openstellen is de eerste stap.

06 - 15035914
hkraaijenveld@hotmail.com

Maak kennis met het Landelijk Secretariaat

Nanneke Brummer

Nanneke Brummer uit Lunteren is ruim 30 jaar werkzaam als secretaresse/management ondersteuner. Zij heeft in Utrecht haar opleiding bij Instituut Schoevers gevolgd. Sinds 2001 werkt zij als ZZP’er. De laatste 10 jaar is zij werkzaam binnen de agrarische sector. Zij heeft onder andere gewerkt voor CNC U.A., LTO Noord, Projecten LTO Noord en de POV. Eind 2018 is Nanneke gevraagd om het Landelijk Bestuur van Zorg om Boer en Tuinder te ondersteunen op secretarieel gebied.

Nanneke heeft van jongs af aan een grote affiniteit met de agrarische sector gehad. Daarbij had zij een specifieke voorliefde voor paarden. Zij heeft daarom thuis ook nog een pensionstal voor paarden, waar zij ongeveer 35 paarden heeft staan. Samen met haar medewerksters neemt zij de complete verzorging van deze paarden op zich.

E brummernanneke@hotmail.com
T 06 - 537 141 15

Sandra Katerberg

Sandra Katerberg komt uit Diphoorn, gemeente Coevorden en woont met haar man en kinderen op een melkveebedrijf. Zelf is zij na het volgen van de PABO aan de slag gegaan als leerkracht in het basisonderwijs. Al snel kwam ze daar in andere functies terecht, waarvan de laatste 12 jaar als directeur. In de aanvullende opleidingen, die ze daar voor heeft gevolgd, is communicatie altijd een rode draad geweest. Goed samenwerken en  goede gesprekken kunnen voeren, zijn vaardigheden, die in het onderwijs - en in het hele leven - goed van pas komen.

In 2018 kwam Sandra als CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad. Daarmee is het werken buitenshuis op een lager pitje komen te staan. Thuis werkt Sandra mee als het nodig is. Ze is geïnteresseerd in de agrarische sector en vindt het belangrijk om een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn als dat nodig is of als er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. De situatie, waarin de sector zich bevindt, is voelbaar en ze wil graag een steentje bijdragen aan de Stichting  Zorg om Boer en Tuinder om hulp te faciliteren waar nodig.

T  06 – 10 45 46 42
E  s.katerberg@zorgomboerentuinder.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.