Landelijk bestuur

Voorzitter
Piet Boer - voorzitter@zorgomboerentuinder.nl

Penningmeester
Wim Biemans - penningmeester@zorgomboerentuinder.nl

Bestuursleden
Gjalt Mulder - g.mulder@zorgomboerentuinder.nl
Hanneke Kraaijenveld - h.kraaijenveld@zorgomboerentuinder.nl
Marie-José van de Ven - m.j.vandeven@zorgomboerentuinder.nl
Karin van der Toorn - k.vandertoorn@zorgomboerentuinder.nl

Bestuurssecretaris
Sandra Katerberg - s.katerberg@zorgomboerentuinder.nl

Maak kennis met ons bestuur

Piet Boer

Piet Boer (1960) uit Biddinghuizen is sinds 1 april 2018 voorzitter van ZOB. Piet is melkveehouder en is vele jaren bestuurlijk actief geweest in verschillende landbouwcoöperaties, onder andere als voorzitter van Friesland Campina.
Boeren en tuinders werken met passie voor hun bedrijf en ervaren daarbij steeds meer maatschappelijke en financiële druk. De ZOB vrijwilliger kan een belangrijke rol vervullen door te luisteren naar de emoties die dat met zich mee brengt.
Ik wil graag bijdragen aan de bekendheid van ZOB en het goed functioneren van onze vrijwilligers, zodat boeren en tuinders makkelijk in gesprek kunnen komen met mensen die hun situatie en zorgen begrijpen.

E voorzitter@zorgomboerentuinder.nl
T 06 - 22243276

Karin van der Toorn

Karin van der Toorn woont in Wijhe (Overijssel) samen met haar partner op een gemengd melkvee- en vleesvarkensbedrijf. In de avond en weekenduren helpt ze graag mee op de boerderij. Daarnaast werkt ze bij Friesland Campina, als programma manager duurzame veehouderij en heeft ze altijd diverse bestuurlijke functies vervuld, zoals bij Salland Boert en Eet Bewust en LTO. “Ik ben ervan overtuigd dat praten echt helpt voor veel agrariërs in moeilijke situaties. Daarom is het geweldig is dat daarvoor een organisatie als ZOB bestaat, met vrijwilligers, waardoor de drempel om het gesprek aan te gaan hopelijk klein blijft. Daar wil ik me graag voor inzetten!”

E k.vandertoorn@zorgomboerentuinder.nl
T 06-39683459

Hanneke Kraaijenveld

Hanneke Kraaijenveld (1980) uit Ambt Delden is sinds 12 februari 2021 bestuurslid namens regio Oost binnen het bestuur van ZOB. Haar roots liggen in de melkvee- en fokvarkenshouderij.
Als Wagenings ingenieur en management consultant vervulde ze diverse functies en rollen binnen het agro/food-domein bij de NVWA, het ministerie van Economische Zaken, maar ook als manager duurzaamheid bij DOC Kaas en als zelfstandig management consultant. Hanneke zet zich binnen het bestuur van ZOB in namens de regio Oost en in het bijzonder heeft zij daarnaast de landelijke portefeuille Leren en ontwikkelen.

ZOB brengt boeren en tuinders met een hulpvraag in contact met professionele vrijwilligers. “Een goed gesprek kan helpen om te reflecteren op een situatie en beweging creëren als dat nodig is”
Jezelf hiervoor openstellen is de eerste stap.

06 - 15035914
E h.kraaijenveld@zorgomboerentuinder.nl

Wim Biemans

Wim Biemans (1952), is sinds 1 november 2016 penningmeester van Zorg om Boer en Tuinder. Hij heeft in tal van functies in de financiële dienstverlening gewerkt, waarvan meer dan twintig jaar bij de Rabobank. Tegenwoordig is hij wereldwijd bestuurlijk actief op het gebied van opleidingen en certificering van financiële planning. “Globalisering, schaalvergroting en marktdenken hebben onze samenleving veel goeds gebracht, maar zoals aan alle ontwikkelingen zitten hier ook schaduwkanten aan. Soms is de menselijke maat uit het oog verloren en ik ben blij onderdeel te kunnen zijn van onze stichting die deze menselijke maat op een vrijwillige en laagdrempelige manier centraal stelt.”

E penningmeester@zorgomboerentuinder.nl
T 06 517 236 46

Marie-José van de Ven

Marie-José van de Ven-Rijnen (1965) uit Oirschot is sinds september 2021 bestuurslid voor regio Zuid binnen ZOB. Haar ouders hadden een melkveebedrijf en zelf heeft ze samen met haar man al 35 jaar een melkveebedrijf.

Naast het melkveebedrijf heeft ze in de ouderenzorg gewerkt en heeft ze psychologie gestudeerd. Op dit moment werkt ze bij het centrum indicatiestelling zorg, CIZ. Daarnaast heeft zij veel bestuurlijke ervaring binnen het onderwijs, muziekvereniging en ZLTO.

Gedreven, enthousiast, verbindend en bovenal een mensen-mens. Dat karakteriseert mij in mijn werk en de andere dingen die ik doe. Ik ben altijd benieuwd naar de kracht en het verhaal van een ander en vind het belangrijk om mij te blijven ontwikkelen. In de agrarische sector is het niet vanzelfsprekend om verhalen met elkaar te delen. Maar dat het wel belangrijk is, bewijzen onze zorgvragers en ervaringsdeskundigen. Samen met een groep professionele vrijwilligers en medebestuurders zet ik mij graag in om deze verhalen te horen.

E m.j.vandeven@zorgomboerentuinder.nl

T 06-189 587 76

Gjalt Mulder

Gjalt Mulder (1970) is sinds januari 2023 bestuurlid voor regio Noord binnen het bestuur van ZOB. Hij heeft in Lippenhuizen, ZO Friesland, samen met z’n vrouw en 1 van z’n zonen een melkveebedrijf en er is ook een tak agrarische diensverlening. In het verleden heeft hij in de veefokkerij gewerkt en heeft hij gewerkt als rundveespecialist bij een veevoerbedrijf. Daarnaast is hij vele jaren bestuurlijk actief geweest, zowel binnen als buiten de sector.

Hij behartigt naast de belangen van regio Noord de portefeuille sponsoring.

Vanuit m’n werk alsook vanuit de bestuursfuncties heb ik bij vele collega’s aan de keukentafel gezeten. Met regelmaat zag ik ook dat er iemand in de knel zat. Ik heb altijd gepoogd ruimte te bieden door allereerst goed te luisteren en dan tot de uiteindelijke hulpvraag te komen. Soms ging dat gemakkelijk maar soms ook niet. De vrijwilligers van ZOB proberen ook op deze wijze het verschil te maken. Graag wil ik mij inzetten om dat ook in de toekomst mogelijk te blijven maken.

E g.mulder@zorgomboerentuinder.nl

Maak kennis met het Landelijk Secretariaat

Sandra Katerberg

Sandra Katerberg komt uit Diphoorn, gemeente Coevorden en woont met haar man en kinderen op een melkveebedrijf. Zelf is zij na het volgen van de PABO aan de slag gegaan als leerkracht in het basisonderwijs. Al snel kwam ze daar in andere functies terecht, waarvan de laatste 12 jaar als directeur. In de aanvullende opleidingen, die ze daar voor heeft gevolgd, is communicatie altijd een rode draad geweest. Goed samenwerken en  goede gesprekken kunnen voeren, zijn vaardigheden, die in het onderwijs - en in het hele leven - goed van pas komen.

In 2018 kwam Sandra als CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad. Daarmee is het werken buitenshuis op een lager pitje komen te staan. Thuis werkt Sandra mee als het nodig is. Ze is geïnteresseerd in de agrarische sector en vindt het belangrijk om een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn als dat nodig is of als er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. De situatie, waarin de sector zich bevindt, is voelbaar en ze wil graag een steentje bijdragen aan de Stichting  Zorg om Boer en Tuinder om hulp te faciliteren waar nodig.

T  06 – 10 45 46 42
E  s.katerberg@zorgomboerentuinder.nl

Reacties zijn gesloten.