Wim Bolink heeft hart voor boer en buitengebied

Al ruim twee jaar zet Wim Bolink zich in voor de Stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB). Hij is een gedreven vrijwilliger bij hulpvragen en is door zijn achtergrond in de veevoerindustrie gespecialiseerd in de zakelijke en technische kant van het agrarisch bedrijf.

Tekst: Rina Scharpert

Wim Bolink, vrijwilliger Stichting Zorg om Boer en Tuinder

ZOB is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie welke een luisterend oor biedt aan boeren en tuinders. Ondernemers die twijfelen over de eventueel veranderende koers van hun bedrijf, zorg hebben over de financiële situatie of met andere vragen worstelen, kunnen bij ZOB terecht. ‘Ik maak graag een doorkijk naar de mogelijkheden voor de bedrijfsvoering en bespreek samen met de ondernemer een toekomstvisie voor het bedrijf. Vaak heeft hoe het bedrijf draait zijn weerslag op hoe het in het voorhuis gaat of op de gezondheid van boer en/of boerin en dan komt ZOB in beeld’, licht Wim toe.

Ingang bij gemeente

Daarnaast speelt Wim Bolink ook een actieve intermediaire rol binnen de gemeenten Voorst en Brummen. Hij probeert beleid rondom zorg voor boeren en tuinders van de grond te krijgen. En inmiddels lukt dat aardig. ‘De gemeente Voorst heeft het project Zorg om boer en buitengebied omarmt. Bij de gemeente worden we inmiddels uitgenodigd bij overlegsituaties en fungeren we als gesprekspartner en worden we gezien. Ook kunnen we via een advertentieserie, enkele artikelen en bijeenkomsten ons verhaal vertellen. Verder hebben we een bestand van erfbetreders, waarmee we in contact staan. Erfbetreders, als accountants, veevoeradviseurs, dierenartsen, huisartsen zijn van groot belang bij het signaleren van een hulpvraag. Bij de gemeente Brummen streef ik hetzelfde na als in Voorst. Meestal duurt het wel even voor je resultaat hebt’, vertelt Wim.

Kop in het zand

Inmiddels hebben zich de eerste hulpvragen aangediend bij Wim. Veel van de hulpvragers staan voor moeilijke keuzes in het bedrijf, voor het gezin en/of voor zichzelf. Zelf is Wim momenteel betrokken bij bedrijven waar het technisch niet goed loopt. ‘De boer en boerin zijn een beetje moedeloos geworden, waardoor het bedrijf langzaam wegzakt. Sturen op cijfers en goede bedrijfsresultaten halen worden steeds belangrijker in de land- en tuinbouw. Dat geeft druk en zorgen. Ik merk dat het doorgaans de boerin is die aan de bel trekt. Zij merkt het vaak aan de huishoudportemonnee als het bedrijf niet meer optimaal draait. De meeste boeren zijn liever met hun koeien of het werk op de boerderij bezig en steken hun kop in het zand. Dat levert vaak spanningen op of lichamelijke klachten. Als je deze situatie laat voortsudderen dan gaat de situatie van kwaad tot erger’, weet Wim

Preventief

Een neutrale partij als de ZOB kan dan preventief werken door een luisterend oor te bieden en voor helderheid zorgen. Of door alle partijen bij elkaar te roepen of door de boer te ondersteunen in zijn rol als ondernemer. Dat geeft rust.

‘Hoewel agrarisch adviseurs vaak het beste voor hun klant willen, zie ik dat er soms teveel vanuit de eigen koker wordt geadviseerd. Zo kijkt de accountant soms alleen naar de cijfers en niet naar het bedrijf erachter. De veevoerleverancier kijkt soms alleen vanuit technische resultaten. Ieder zegt wat anders, terwijl de boer vaak een rotsvast vertrouwen in zijn adviseur heeft. Hierdoor ontbreekt de helicopterview, soms zo dat boeren geen oplossing meer zien. Door samen op te trekken en na te denken over een gezamenlijke aanpak is de boer en zijn gezin het best geholpen. En ik vind het mooi daar een bijdrage aan te kunnen leveren’, besluit Wim.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit artikel?
Neemt u dan contact op met Victor Münster, regiocoördinator ZOB Oost / 06-22 39 56 40 / oost@zorgomboerentuinder.nl
of Wim Bolink via 06-54 94 25 20 / h.bolink4@kpnplanet.nl

Reacties zijn gesloten.