Werken aan een sterk vangnet

Wanneer je zorgen hebt over een veehouder en zijn gezin, dan wil je er graag voor iemand kunnen zijn. Bijvoorbeeld door zelf aan de hand van signalen een gesprek aan te gaan en/of door de veehouder te helpen bij het zoeken naar passende hulp. De AgroZorgwijzer helpt hierbij. Op www.AgroZorgwijzer.nl staan signalen, tips voor een gesprek en een Verwijsschema dat mogelijke hulp- en dienstverlening in beeld brengt.

Het Verwijsschema is in ontwikkeling om uiteindelijk te komen tot een zo compleet mogelijk overzicht van hulp- en dienstverlening rondom psychosociale zorg. Tips voor aanvulling van het schema kunnen doorgegeven worden via het contactformulier op de website.  Met aandacht voor elkaar en met een goed vangnet werken we samen aan een gezonde sector.

AgroZorgwijzer is een initiatief van NZO, LTO, Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren en Zorg Om Boer en Tuinder.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.