“Alle tijd voor uw persoonlijke verhaal”

Zorg Om Boer en Tuinder werkt hard aan meer bekendheid. Begin januari zette een artikel in Nieuwe Oogst het vrijwilligerswerk in regio Noord nadrukkelijk op de kaart. Claudia Hooiveld, Bertus Stormink en Jouk Dunnink verhaalden over het werk van Zorg…

Lees verder

Praat met elkaar

Elke boer en tuinder is ondernemer op een manier die bij hem of haar past. Een rode draad in dit ondernemerschap is vaak: vrijheid, passie en gezinsbedrijf. Soms is het ook: eenzaam, continue zorg en altijd door moeten. Voor wie…

Lees verder

Werken aan een sterk vangnet

Wanneer je zorgen hebt over een veehouder en zijn gezin, dan wil je er graag voor iemand kunnen zijn. Bijvoorbeeld door zelf aan de hand van signalen een gesprek aan te gaan en/of door de veehouder te helpen bij het…

Lees verder

Verdwaald

“Verdwalen maakt dat je als vanzelf vertraagt. In plaats van doelgericht door te gaan, ben je genoodzaakt om je opnieuw oriënteren”, zo schrijft Christel van Raaij in haar blog. Met deze gedachte sluit deze vrijwilliger van Zorg Om Boer en…

Lees verder

De Landpachter over Zorg Om Boer en tuinder

In de novemberuitgave van de Landpachter staat een interview met Piet Boer over Zorg Om Boer en tuinder. “Organisaties als BLHB, Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers, zijn voor ons relevante doorverwijzers. Zij kunnen helpen bij het signaleren en oplossen…

Lees verder

Ondersteuning van gemeente Lochem

Gemeente Lochem geeft meer bekendheid aan het werk van Zorg Om Boer en Tuinder door een artikel in de lokale krant De Berkelbode te plaatsen. Ook krijgen alle boeren en tuinders binnen deze gemeente een brief van de burgemeester waarin…

Lees verder

Dertien aspirant-vrijwilligers in opleiding

De vrijwilligers van Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) voerden in 2017 vierhonderd gesprekken met boeren en tuinders. Om goed in te kunnen spelen op de vraag vanuit de sector, hield de stichting een wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers. Momenteel zijn…

Lees verder

Luisterend oor of persoonlijk ontwikkeltraject?

“Wat doet bedrijfsbeëindiging met de ondernemer?” Het vakblad Melkveebedrijf publiceerde in mei 2018 hier een artikel over. De verschillende geïnterviewde personen tonen het netwerk rondom de ondernemer wat ingezet kan worden. Voor veel boeren en tuinders is Zorg Om Boer…

Lees verder