Steun voor agrarisch ondernemers op een kruispunt

Vrijwilligerswerk Zorg Om Boer en Tuinder na 30 jaar nog steeds relevant

Een jubileum met een dubbel gevoel: 30 jaar Zorg Om Boer en Tuinder. Drie decennia lang zetten vrijwilligers zich met hart en ziel in om agrarisch ondernemers een luisterend oor te bieden. Enerzijds is er de trots op het werk van de Stichting, anderzijds drukt de toenemende sociaal emotionele problematiek in de sector een stevige stempel op het huidige werk. “De inzet van onze vrijwilligers groeit in relevantie”, aldus voorzitter Piet Boer.

Op 23 november vierde Zorg Om Boer en Tuinder het dertig jarig jubileum samen met mensen die het stichtingswerk door de jaren heen gesteund hebben. De dag vormde een korte terugblik, maar vooral een blik op de toekomst met sprekers Boerin Heleen Lansink van de Melktapperij, Kamerlid Jaco Geurts en Riccy Focke van de Vlaamse organisatie Boeren op een Kruispunt.

 

Aandacht van de overheid

“Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van hulpverlening aan boeren en tuinders”, stelt voorzitter Piet Boer in zijn welkomstwoord. “Als Zorg Om Boer en Tuinder is onze rol relevant, omdat wij juist laagdrempelig te benaderen zijn en een onafhankelijke partij zijn.” Kamerlid Jaco Geurts maakte dat er vanuit de overheid aandacht is voor de psychosociale druk bij boeren en tuinders. Tijdens de jubileumbijeenkomst vertelde hij waarom hij zich juist hiervoor inzet: “Tijdens de MKZ-crisis woonden wij in de ruimingscirkel. Het heeft mij werkelijk geraakt om te zien wat dit met mensen doet. In 2006 voerde ik vanwege de vogelgriep keukentafelgesprekken met pluimveehouders. Een indringende periode die mij ook duidelijk maakte dat een boer niet makkelijk zegt wat hij voelt.”  Geurts vertelt dat hij steeds vaker verhalen hoort over psychische problemen op het boerenerf, over boeren die hun kinderen afraden om het bedrijf over te nemen. “De minister moet duidelijkheid scheppen voor boeren en tuinders. Een heldere lijn uitzetten en wij ondersteunen haar daarbij.”

 

Deel je zoektocht

Boerin Heleen Lansink herkent de druk die boeren ervaren. “In 2016 was de lage melkprijs gecombineerd met allerlei maatregelen de reden dat wij ons afvroegen hoe ver we wilden gaan. We waren het plezier in het boeren totaal kwijt.” Samen met haar man Rogier legden ze bij verschillende mensen hun hulpvraag op tafel op zoek naar een manier van boeren die weer bij hen past. “Door je zoektocht, je worsteling, te delen creëer je medestanders. Mensen gaan met je meedenken waardoor ze zich met jou verbonden voelen.”

Het vormen van een ring van deskundigen is ook iets wat Riccy Focke van de Vlaamse organisatie Boeren op een Kruispunt doet. “Vrienden, familie en collega’s zijn de eerste ring van hulp”, stelt Focke. “Onze rol is om deze mensen, samen met deskundigen aan tafel te krijgen en te werken aan integrale hulp.”

 

Korte lijnen met de overheid

In Vlaanderen heeft de Minister van Landbouw in 2006 geld vrijgemaakt voor hulp aan boeren. Dat geld is in een fonds gestopt waardoor Boeren op den Kruispunt boeren in nood kan helpen. De lijnen met de overheid zijn kort. Focke heeft elke week overleg met het Kabinet. Hij is directeur van de organisatie waarbij zeven fulltime adviseurs in dienst zijn. Daarnaast zijn zeven freelance psychologen en 30 vrijwilligers beschikbaar en kent Boeren op een Kruispunt meer dan 1.000 boerenfans. 75% van de doelgroep is bekend met de organisatie.

 

Blik vooruit

Zorg Om Boer en Tuinder werkt aan meer bekendheid van het vrijwilligerswerk, vaak in samenwerking met sponsoren. Deze lijn zal ook komend jaar ingezet worden, evenals verdere professionalisering van de organisatie. Samen met andere partijen werkt de stichting onder meer in het project AgroZorgwijzer gewerkt aan het zichtbaar maken van het netwerk van hulp- en dienstverleners dat er is om boeren en tuinders te ondersteunen. Een groot netwerk, waarin de vrijwilligers van Zorg Om Boer en Tuinders vaak de eerste stap zijn door het bieden van een luisterend oor.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.