Samenwerking

Stichting Zorg om Boer en Tuinder initieert en neemt deel aan landelijke en regionale  samenwerkingsverbanden en platforms. Deze samenwerkingen zijn belangrijk om signalen over wat speelt in de agrarische sector te delen en te agenderen bij de betrokken organisaties. We werken nauw samen met erfbetreders en reguliere hulp- en dienstverlening om boeren en tuinders optimaal te kunnen ondersteunen. Zorg om Boer en Tuinder heeft hierin een onafhankelijke positie en is vooral als ‘maatje’ beschikbaar voor de boer en zijn gezin.

Elkaar kennen en kunnen vinden in het netwerk èn daarin samenwerken is de sleutel tot succes. Samen creëren we een stevig vangnet waardoor goede hulp in gang wordt gezet.

Zorg om Boer en Tuinder is actief in:

Wij werken samen met:

 

 

Reacties zijn gesloten.