AgroZorgwijzer voor passende hulpverlening

In 2018 is het project AgroZorgwijzer gestart door de zuivelsector om samen met professionele instanties een vangnet te creƫren voor melkveehouders met psychosociale problemen. De Nederlandse Zuivel Organisatie, Zuivel NL, het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren en Zorg Om Boer en Tuinder werken samen in dit project om erfbetreders en collega-boeren te steunen bij het herkennen van signalen en geeft tips om het gesprek aan te gaan. Als Stichting zijn we betrokken bij dit project vanwege ons inzicht in het hulpverleningsnetwerk en onze ervaringen opgedaan in 30 jaar Zorg Om Boer en Tuinder.

Voor ondernemer en erfbetreder

AgroZorgwijzer werkt samen met de reguliere hulp- en dienstverlening om een beter beeld te krijgen van doorverwijsmogelijkheden en om de specifieke problematiek van de agrarische sector onder de aandacht van de hulpverleners te brengen. Naast de aandacht voor de ondernemer, ontwikkelt AgroZorgwijzer manieren om erfbetreders te ondersteunen in hun werk. Vanuit hun grote betrokkenheid bij de sector willen zij vaak de ondernemer verder helpen, maar weten ze niet altijd hoe. Voor erfbetreders organiseert het project samen met 113 Zelfmoordpreventie gatekeeperstrainingen.

Website

De bijbehorende website www.agrozorgwijzer.nl geeft informatie over de signalen die duiden op psychosociale problemen en hoe je het gesprek aan kunt gaan met ondernemers die in geestelijke nood verkeren. Het Verwijsschema op de website brengt het netwerk van professionele hulp- en dienstverleners in beeld. Dit Verwijsschema is in ontwikkeling en wordt getest door medewerkers van de betrokken organisaties: Nederlandse Zuivel Organisatie, Zuivel NL, het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren en Zorg Om Boer en Tuinder. Begin 2019 is dit deel van de website openbaar.

Meer weten?

Kijk op www.agrozorgwijzer.nl voor nadere toelichting. Of stel je vraag aan Hanneke Meester, zij is vanuit onze Stichting betrokken bij AgroZorgwijzer.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.