Veterinaire Vee Fokkers Club “De Uithof” 

Op woensdagavond 27 september j.l. hield de Veterinaire Vee Fokkers Club “De Uithof” (de Veefokkers) haar jaarlijkse schilderijenveiling t.b.v. een goed doel. En dit jaar was ZOB dat goede doel!

De Veefokkers is een studievereniging binnen de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht die zich in het bijzonder richt op studenten met een interesse in de landbouwhuisdieren sector. Jaarlijks maken een aantal leden fantastische kunstwerken die dan op een veiling verkocht worden.

Op deze gezellige avond was de belangstelling voor de getoonde schilderijen bijzonder groot en de stukken gingen onder de leiding van veilingmeester Sanne voor bedragen tussen de € 75 en € 500 onder de hamer. Dit leverde uiteindelijk een prachtige opbrengst op van € 3.253,00 waarmee de Veefokkers zich dit jaar bij de grotere sponsoren van ZOB voegen.

Heel vel dank oor deze mooie bijdrage, maar bovenal heeft ZOB zich kunnen presenteren aan een toekomstige generatie erfbetreders. Treffend was ook dat veel deelnemers heel belangstellend waren naar het werk van ZOB. We hebben afgesproken zeker met elkaar in contact te blijven en kijken terug op een zeer succesvol project met een voor ons mooie opbrengst!

Reacties zijn gesloten.