Regio Zuid

Actief in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland

Bel ons: T 06 108 264 01 (Wim Verbeek) (coördinator hulpvragen Zuid)
Of mail: zuid@zorgomboerentuinder.nl

Maak kennis met onze vrijwilligers

Wim Verbeek

Wim Verbeek uit Keldonk is coördinator in regio Zuid. Na 30 jaar legpluimveehouder te zijn geweest, is het bedrijf beëindigd uit economische overwegingen. In de periode daarna bezocht Wim als vertegenwoordiger veel pluimveehouderijbedrijven. Hieronder waren ook bedrijven waar het minder goed ging of waar de stallen leeg bleven. "Tijdens mijn baan als vertegenwoordiger heb ik ontdekt dat je als erfbetreder in sociaal-emotioneel opzicht veel kunt betekenen voor een boer. Dat kan ik via Zorg om Boer en Tuinder nog steeds, maar dan zonder de tijdsdruk die er in het zakelijk leven meestal is."

T 06 108 264 01
E zuid@zorgomboerentuinder.nl

Frits van den Bosch

Frits van den Bosch uit Boekel stopte met zijn champignonkwekerij vanwege zijn gezondheid en de slechte prijzen. "Tijdens een bedrijfsbeëindigersweekend van Zorg om Boer en Tuinder hebben we met anderen gesproken over alles wat je tegenkomt bij zo’n gedwongen bedrijfsbeëindiging: heftig maar zeer waardevol. het werd mij toen duidelijk wat je als ervaringsdeskundige kunt betekenen voor boeren en tuinders met een hulpvraag. Als vrijwilliger heb ik vele mensen kunnen en mogen begeleiden, vooral in roerige tijden met varkenspest, MKZ en vogelpest. Ook in de huidige tijd waarin er zoveel in de sector gebeurt, zet ik mij graag in voor boeren en tuinders." 

T 0492 322 128

Jan van Hunsel

Jan van Hunsel uit Budel combineerde jarenlang zijn baan bij de Rabobank (specialist verzekeringen voor bedrijven) met een agrarisch bedrijf (vleesvarkens, vleesvee en akkerbouw). "In 2007 heb ik het bedrijf overgedragen aan mijn zoon. Op een stoppersbijeenkomst van de ZLTO kreeg ik informatie over Zorg om Boer en Tuinder. Dat heeft mij ertoe gebracht me als vrijwilliger aan te melden. Ik hoop een luisterend oor te kunnen bieden en daarmee de zorgen en het verdriet te kunnen verlichten."

T 06 531 223 02

Jos Thijssen

Jos Thijssen uit Hooge Zwaluwe ervoer de werkwijze van Zorg om Boer en Tuinder toen hij zelf vanwege gezondheidsredenen moest stoppen als melkveehouder. "Naast mijn jaren als melkveehouder, heb ik ook vanuit verschillende bestuursfuncties mijn ervaring en netwerk in de agrarische sector opgedaan. Als ervaringsdeskundige wil ik graag een luisterend oor zijn voor andere mensen."

T 06 182 420 82

Jasper van Ansem

Jasper van Ansem werkte ruim 30 jaar als melkveehouder en vervulde daarnaast bestuursfuncties voor diverse agrarische organisaties en coöperaties. Na overname van het melkveebedrijf zet hij zich in als vrijwilliger voor Zorg om Boer en Tuinder. "Mijn belangstelling voor de sociale kant van het boerenleven heeft mij altijd getrokken, om langs die weg iets te kunnen betekenen voor anderen. Vooral een luisterend oor bieden en waar nodig een hart onder de riem kan veel betekenen in tijden van zorgen."

T 06 202 704 85

Leo Blom

Leo Blom uit Rijkevoort-Walsert: Als melkveehouder heeft Leo bijna 40 jaar zijn beroep kunnen uitoefenen op een melkveebedrijf in Oost-Brabant. Omdat geen van de vier kinderen interesse had om het bedrijf over te nemen, is hij nu jongvee gaan opfokken voor de export. Door deze verandering is het bedrijf minder arbeidsintensief geworden en heeft Leo meer ruimte voor andere dingen.
In het verleden is hij actief geweest in het agrarisch jongerenwerk en nadien is hij bestuurlijk actief geweest bij ZLTO. Ook is hij een aantal jaren bestuurlijk actief geweest bij FrieslandCampina. Omdat het boeren leven hem erg aan het hart gaat, wil hij zich inzetten voor Zorg om Boer en Tuinder.

T 06 514 250 84
E l.w.m.blom@agroweb.nl

 

Peter Jilesen

Peter Jilesen (1948) uit Beugen is naast zijn oude beroep als varkenshouder bestuurlijk en sociaal maatschappelijk actief geweest op het gebied van scholing en gezondheidszorg.  "Als ondernemer in de varkenshouderij heb ik alle facetten van het leven en werk voorbij zien komen, van financiën tot personeelsbeleid en van omgaan met dieren tot voeding en gezondheidszorg in de varkenshouderij. Met mijn levenservaring kan ik geluk en pech in het leven relativeren en ik wil graag die verschillende ervaringen benutten. Verbinden als vrijwilliger in de huidige participatiemaatschappij is mijn persoonlijke drijfveer."

T 06 532 492 31
E info@zorgomboerentuinder.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.