Regio Zuid

Actief in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Bel ons: 06-10826401 Wim Verbeek (Coördinator hulpvragen regio Zuid)
Of mail: zuid@zorgomboerentuinder.nl

Maak kennis met onze vrijwilligers

Wim Verbeek

Wim Verbeek uit Keldonk is coördinator in regio Zuid. Na 30 jaar legpluimveehouder te zijn geweest, is het bedrijf beëindigd uit economische overwegingen. In de periode daarna bezocht Wim als vertegenwoordiger veel pluimveehouderijbedrijven. Hieronder waren ook bedrijven waar het minder goed ging of waar de stallen leeg bleven. "Tijdens mijn baan als vertegenwoordiger heb ik ontdekt dat je als erfbetreder in sociaal-emotioneel opzicht veel kunt betekenen voor een boer. Dat kan ik via Zorg om Boer en Tuinder nog steeds, maar dan zonder de tijdsdruk die er in het zakelijk leven meestal is."

T 06 108 264 01
E zuid@zorgomboerentuinder.nl

Jos Thijssen

Jos Thijssen uit Hooge Zwaluwe ervoer de werkwijze van Zorg om Boer en Tuinder toen hij zelf vanwege gezondheidsredenen moest stoppen als melkveehouder. "Naast mijn jaren als melkveehouder, heb ik ook vanuit verschillende bestuursfuncties mijn ervaring en netwerk in de agrarische sector opgedaan. Als ervaringsdeskundige wil ik graag een luisterend oor zijn voor andere mensen."

T 06 108 264 01 (Wim Verbeek, regiocoördinator)
E zuid@zorgomboerentuinder.nl

 

Jan van Hunsel

Jan van Hunsel uit Budel combineerde jarenlang zijn baan bij de Rabobank (specialist verzekeringen voor bedrijven) met een agrarisch bedrijf (vleesvarkens, vleesvee en akkerbouw). "In 2007 heb ik het bedrijf overgedragen aan mijn zoon. Op een stoppersbijeenkomst van de ZLTO kreeg ik informatie over Zorg om Boer en Tuinder. Dat heeft mij ertoe gebracht me als vrijwilliger aan te melden. Ik hoop een luisterend oor te kunnen bieden en daarmee de zorgen en het verdriet te kunnen verlichten."

T 06 108 264 01 (Wim Verbeek, regiocoördinator)
E zuid@zorgomboerentuinder.nl

Leo Blom

Leo Blom uit Rijkevoort-Walsert: Als melkveehouder heeft Leo bijna 40 jaar zijn beroep kunnen uitoefenen op een melkveebedrijf in Oost-Brabant. Omdat geen van de vier kinderen interesse had om het bedrijf over te nemen, is hij nu jongvee gaan opfokken voor de export. Door deze verandering is het bedrijf minder arbeidsintensief geworden en heeft Leo meer ruimte voor andere dingen.
In het verleden is hij actief geweest in het agrarisch jongerenwerk en nadien is hij bestuurlijk actief geweest bij ZLTO. Ook is hij een aantal jaren bestuurlijk actief geweest bij FrieslandCampina. Omdat het boeren leven hem erg aan het hart gaat, wil hij zich inzetten voor Zorg om Boer en Tuinder.

T 06 108 264 01 (Wim Verbeek, regiocoördinator)
E zuid@zorgomboerentuinder.nl

 

Jasper van Ansem

Jasper van Ansem werkte ruim 30 jaar als melkveehouder en vervulde daarnaast bestuursfuncties voor diverse agrarische organisaties en coöperaties. Na overname van het melkveebedrijf zet hij zich in als vrijwilliger voor Zorg om Boer en Tuinder. "Mijn belangstelling voor de sociale kant van het boerenleven heeft mij altijd getrokken, om langs die weg iets te kunnen betekenen voor anderen. Vooral een luisterend oor bieden en waar nodig een hart onder de riem kan veel betekenen in tijden van zorgen."

T 06 108 264 01 (Wim Verbeek, regiocoördinator)
E zuid@zorgomboerentuinder.nl

Peter Jilesen

Peter Jilesen (1948) uit Beugen is naast zijn oude beroep als varkenshouder bestuurlijk en sociaal maatschappelijk actief geweest op het gebied van scholing en gezondheidszorg.  "Als ondernemer in de varkenshouderij heb ik alle facetten van het leven en werk voorbij zien komen, van financiën tot personeelsbeleid en van omgaan met dieren tot voeding en gezondheidszorg in de varkenshouderij. Met mijn levenservaring kan ik geluk en pech in het leven relativeren en ik wil graag die verschillende ervaringen benutten. Verbinden als vrijwilliger in de huidige participatiemaatschappij is mijn persoonlijke drijfveer."

T 06 108 264 01 (Wim Verbeek, regiocoördinator)
E zuid@zorgomboerentuinder.nl

Evelien van Aller

Evelien van Aller uit Lent is gepensioneerd en wil zich graag inzetten voor een maatschappelijk, nuttig doel.
Meer dan 30 jaar heeft zij een eigen praktijk gehad als psycholoog aan de westkant van de Veluwe. Zij hoopt dat zij haar ruime ervaring binnen ZOB nuttig kan maken.

Zij heeft geen boerenachtergrond, maar de boerengemeenschap is haar niet vreemd. Zij woonde in het buitengebied en ook onder haar clienten bevonden zich boeren en veel mensen, die opgegroeid waren op boerderijen.
Zij kan goed luisteren, doorvragen, snel tot de kern komen. Het liefst laat zij de oplossingsrichting bij mensen zelf ontstaan en helpt zij daarbij. Zij kan zich goed inleven en meedenken. Naast individuen heeft zij ook gewerkt met echtparen en ouders met kinderen.

T 06 108 264 01 (Wim Verbeek, regiocoördinator)
E zuid@zorgomboerentuinder.nl

Reacties zijn gesloten.