Regio West

Actief in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht

Bel ons: 06-22508268 (Wim Biemans, Coördinator hulpvragen)
Of mail: west@zorgomboerentuinder.nl

Maak kennis met onze vrijwilligers

Wim Biemans

Wim Biemans (1952), is sinds 1 november 2016 penningmeester van Zorg om Boer en Tuinder. Hij heeft in tal van functies in de financiële dienstverlening gewerkt, waarvan meer dan twintig jaar bij de Rabobank. Tegenwoordig is hij wereldwijd bestuurlijk actief op het gebied van opleidingen en certificering van financiële planning. “Globalisering, schaalvergroting en marktdenken hebben onze samenleving veel goeds gebracht, maar zoals aan alle ontwikkelingen zitten hier ook schaduwkanten aan. Soms is de menselijke maat uit het oog verloren en ik ben blij onderdeel te kunnen zijn van onze stichting die deze menselijke maat op een vrijwillige en laagdrempelige manier centraal stelt.”

T 06 2250 8268 (Wim Biemans, Coördinator hulpvragen)

Nico Straathof

Nico Straathof uit Hazerswoude is bekend met verschillende agrarische sectoren. Hij is opgegroeid op een gemengd bedrijf met melkvee, fok- en vleesvarkens, schapen en een boomkwekerij. Vóór de bedrijfsovername richtte het bedrijf zich op de boomkwekerijtak en stootte de andere sectoren af. "In 2012 hebben we de kwekerij verhuurd toen bleek dat het niet overgenomen zou worden door een van de kinderen. We zijn bij het bedrijf blijven wonen, zodat we rustig de tijd hebben om nieuwe toekomstplannen te maken. Via Zorg om Boer en Tuinder kan ik er zijn voor mensen in een voor hen moeilijke periode."

T 06 2250 8268 (Wim Biemans, Coördinator hulpvragen)

Frans Dekker

Frans Dekker runt samen met zijn vrouw een bloembollen-/groenteteeltbedrijf. Daarnaast is hij taxateur bloembollen en groente bij Achmea en vertegenwoordigt hij de taxateurs bloembollen in de klankbordgroep.
"Maatschappelijk ben ik actief als voorzitter stichting BloemrijkSchagen. Dit initiatief van bloembollenkwekers uit onze gemeente organiseert evenementen waar bloem en mens centraal staan. Van huis uit ben ik met zorg, en zorgen voor, opgegroeid. Dit krijgt nu vorm in het vrijwilligerswerk voor Zorg om Boer en Tuinder."

T 06 2250 8268 (Wim Biemans, Coördinator hulpvragen)

Teun de Waard

Teun de Waard uit het Zuid-Hollandse Pijnacker is vanuit zijn werk bij de sociaal economische voorlichting en later bij de belangenbehartiging bekend met de sectoren veehouderij, vollegrondsgroenenteelt, akkerbouw en fruitteelt. Hij heeft veel waardering voor de geweldige inzet van ondernemers en hun gezin. Wanneer het bedrijf niet gaat, zoals gewenst, is dat een zaak, die niet alleen een zakelijke afweging kent, maar daarnaast ook de gezinsleden raakt. Ondernemers en gezinnen in die periode steunen, is voor mij het motief om me beschikbaar te stellen als vrijwilliger bij Zorg om Boer en Tuinder.

T 06 2250 8268 (Wim Biemans, Coördinator hulpvragen)

Hendrik Jan Hoogendoorn

Hendrik Jan Hoogendoorn (1973) heeft na zijn studie bedrijfskunde het bedrijf van zijn ouders (koeien en kaas) overgenomen. Als ondernemer heeft hij nooit gemolken, de verbrede tak draaide veel beter. 40.000 betalende bezoekers rendeert beter dan 40 melkkoeien. Uiteraard ging deze transitie niet zonder slag of stoot. Dit heeft hem als mens en ondernemer gevormd. Inmiddels is het bedrijf (de Boerinn) verkocht en heeft hij de rol van verhuurder. Hij heeft besloten terug te gaan naar zijn passie; sparren met ondernemers. Hij zet zijn kennis en ervaring graag voor u in.

T 06 2250 8268 (Wim Biemans, Coördinator hulpvragen)

Hijmen van Lindenberg

Hijmen van Lindenberg heeft samen met zijn vrouw een kleine rundveehouderij in Nigtevecht (bij Weesp).
Tot 2020 was de hoofdtak van het bedrijf een gesloten varkenshouderij, deze tak is beëindigd omdat hij meedeed met de stoppersregeling ammoniak.

Naast zijn boerderij heeft hij diverse bestuursfunctie bekleed in de landbouw en de plaatselijke kerk.
Zo heeft hij naast zijn bedrijf altijd een venster gehad op de maatschappij .

Met de tijd die vrij is gekomen na het beëindigen van de varkenstak, wil ik me beschikbaar stellen voor de stichting Zorg om Boer en Tuinder. Als vrijwilliger wil ik graag een luisterend oor en ook een spiegel zijn om mensen te helpen met lastige keuzes met hun bedrijf en zo tot steun te zijn in moeilijke tijden.

T 06 2250 8268 (Wim Biemans, Coördinator hulpvragen)

Nico Koot

Nico Koot uit het Zuid-Hollandse Woubrugge is sterk betrokken bij de ondernemers in de agrarische sector. "De informatie over stoppende bedrijven is meestal gericht op de kille cijfers. Daarachter gaan vaak grote persoonlijke drama’s schuil. Het is voor veel mensen verschrikkelijk als ze afscheid moeten nemen van hun eigen agrarische familiebedrijf. Je laat een leven achter je. Het is belangrijk dat mensen hier steun bij krijgen, Voor mij was dit de aanleiding om me als vrijwilliger te verbinden aan Zorg om Boer en Tuinder."

T 06 2250 8268 (Wim Biemans, Coördinator hulpvragen)

Reacties zijn gesloten.