Regio West

Actief in Noord- en Zuid-Holland

Bel ons: 06 517 236 46 (Wim Biemans, Coördinator hulpvragen)
Of mail: west@zorgomboerentuinder.nl

Maak kennis met onze vrijwilligers

Nico Straathof

Nico Straathof uit Hazerswoude is coördinator in regio West. Nico is bekend met verschillende agrarische sectoren. Hij is opgegroeid op een gemengd bedrijf met melkvee, fok- en vleesvarkens, schapen en een boomkwekerij. Vóór de bedrijfsovername richtte het bedrijf zich op de boomkwekerijtak en stootte de andere sectoren af. "In 2012 hebben we de kwekerij verhuurd toen bleek dat het niet overgenomen zou worden door een van de kinderen. We zijn bij het bedrijf blijven wonen, zodat we rustig de tijd hebben om nieuwe toekomstplannen te maken. Via Zorg om Boer en Tuinder kan ik er zijn voor mensen in een voor hen moeilijke periode."

T 06 547 439 63

Frans Dekker

Frans Dekker runt samen met zijn vrouw een bloembollen-/groenteteeltbedrijf. Daarnaast is hij taxateur bloembollen en groente bij Achmea en vertegenwoordigt hij de taxateurs bloembollen in de klankbordgroep.
"Maatschappelijk ben ik actief als voorzitter stichting BloemrijkSchagen. Dit initiatief van bloembollenkwekers uit onze gemeente organiseert evenementen waar bloem en mens centraal staan. Van huis uit ben ik met zorg, en zorgen voor, opgegroeid. Dit krijgt nu vorm in het vrijwilligerswerk voor Zorg om Boer en Tuinder."

T 06 100 509 34

Nico de Way

Nico de Way uit de Beemster zet zijn 40 jaar praktische ervaring als melkveehouder en zijn bestuurlijke ervaring bij de Rabobank en het Waterschap (ledenraad en schouwmeester) in voor boeren en tuinders die een hulpvraag bij Zorg om Boer en Tuinder neerleggen. "Als vrijwilliger wil ik me inzetten om ondernemers te steunen en te begeleiden in moeilijke tijden. Ik wil mensen het vertrouwen geven om hun verhalen en zorgen te delen. Dat ze hun verhaal kwijt kunnen bij een agrariër maakt de drempel om een gesprek aan te gaan wellicht makkelijker."

T 06 223 021 37

Nico Koot

Nico Koot uit het Zuid-Hollandse Woubrugge is sterk betrokken bij de ondernemers in de agrarische sector. "De informatie over stoppende bedrijven is meestal gericht op de kille cijfers. Daarachter gaan vaak grote persoonlijke drama’s schuil. Het is voor veel mensen verschrikkelijk als ze afscheid moeten nemen van hun eigen agrarische familiebedrijf. Je laat een leven achter je. Het is belangrijk dat mensen hier steun bij krijgen, Voor mij was dit de aanleiding om me als vrijwilliger te verbinden aan Zorg om Boer en Tuinder."

T 0172 518 178

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.