Regio Oost

Actief in Overijssel, Gelderland en Utrecht.

Bel ons: 06-22395640 Victor Munster (Coördinator hulpvragen regio Oost)
Of mail: oost@zorgomboerentuinder.nl

Maak kennis met onze vrijwilligers

Victor Munster

Victor Munster uit Lettele: Na een werkzaam leven van meer dan 20 jaar als zelfstandig ondernemer, in de periferie van de landbouw, is Victor op 55-jarige leeftijd gestopt met ‘werken’.
Vanaf dat moment legt hij zich uitsluitend toe op vrijwilligerswerk. Met boeren kan hij het goed vinden en ondernemen is zijn passie. Bovendien is hij begaan met mensen. Bij de stichting Zorg om Boer en Tuinder komt dit alles tezamen. Hij wil er zijn voor de hulpvrager(s). ‘Samen gaan we op weg; een weg, die zinvol blijkt te zijn.’

T 06-22395640
E oost@zorgomboerentuinder.nl

Rob Huinink

Zelfstandig adviseur en voormalig melkveehouder Rob Huinink (1970) uit Lichtenvoorde begeleidt (voornamelijk) agrarisch ondernemers. Naast zijn werk is Rob actief als vrijwilliger voor Zorg om Boer en Tuinder. 'Ik heb nu ruim 20 jaar ervaring in de agrarische sector. 15 Jaar als melkveehouder en de laatste 7 jaar als onafhankelijk adviseur/begeleider/coach. De sector is de laatste jaren in een versnelling gekomen van veranderingen. Zeker maatschappelijk. Niet elke boer kan deze versnelling bijhouden. Dit leidt op de bedrijven en bij de gezinnen tot spanningen. Ik stel graag een gedeelte van mijn tijd beschikbaar voor het bieden van een luisterend oor.'

T 06 138 079 01

Karel Remmelink

Karel Remmelink uit Ommen is opgegroeid op een gemengd bedrijf onder de rook van Zutphen. "Na de HAS en de lerarenopleiding heb ik mijn weg gevonden in de landbouwvoorlichting. Eerst bij het Rijk, daarna bij DLV en tenslotte bij Alfa, eerst in Wierden, later in Wageningen. Tegelijkertijd heb ik me steeds meer gespecialiseerd in de financiële kant van het boerenbedrijf. Dat de ‘schoorsteen die moet blijven roken’ had daarbij sterk mijn aandacht. Het geeft me voldoening en energie als ik mijn steentje kan bijdragen aan een tastbaar en haalbaar perspectief voor boeren."

T 06 306 683 13
E kh.remmelink@solcon.nl

Bertine Sian

Bertine Sian uit Bemmel (Gld.) werkt sinds 2017 bij FNV Mondiaal na 13 jaar werkzaam te zijn geweest voor Agriterra. Van 1996 tot 2007 was ze akkerbouwer op haar eigen bedrijf. "In mijn werk naast het akkerbouwbedrijf adviseerde ik agrariërs en hun organisaties, coachte en begeleidde ze. Wereldwijd zag ik de snelle ontwikkelingen in de landbouw en de problemen voor de gezinsbedrijven. Nu ondersteun ik gezinnen die voor een grote bedrijfsverandering staan door hen een luisterend oor te bieden en samen een nieuwe toekomst te zoeken. Daarbij voel ik me geholpen door opleidingen in counseling en het omgaan met verlies."

T 0481 355 648

Marjan Meijers

Marjan Meijers (1969) runt samen met haar man een vleesvarkensbedrijf in Leersum. Daarnaast heeft ze een eigen mediationpraktijk. "Soms als er ingrijpende zaken spelen is het fijn als er iemand tijd voor je neemt en je helpt om in een goed gesprek de zaken op een rijtje te zetten. Soms is daar een professional voor nodig, maar in andere gevallen kan dat ook prima met een vrijwilliger uit de agrarische sector die begrijpt waar je het over hebt."

T 06 107 946 14
E g.meijers@hetnet.nl

Johan Besten

Johan Besten uit Raalte is geboren op een agrarisch bedrijf, is geen boer geworden, maar heeft jarenlang in de sector gewerkt in administratieve functies (accountantskantoor, agrarisch bedrijf en zorgverlener). "Ik heb veel gevoel met de agrarische sector en probeer zoveel mogelijk het nieuws en de ontwikkelingen bij te houden. Door mijn interesse in de landbouw, tijd nuttig te willen besteden en omdat ik wil helpen bij problemen in de sector door een luisterend oor te bieden, ben ik actief als vrijwilliger voor ZOB."
T 06 114 028 30
E fambesten@home.nl

Wim Bolink

Wim Bolink uit Twello is geboren en getogen op de boerderij. Hij besloot om op 21 jarige leeftijd te kiezen voor een toekomst als zelfstandig ondernemer in de veevoersector.
Zelfstandigheid zit als het ware in zijn bloed. Luisteren naar de klant was altijd het bedrijfsmotto.
Hij kan mij goed inleven in de vraagstukken die leven bij de boer. Of het nu vragen zijn die betrekking hebben over levensinvulling of technische vraagstukken.

Momenteel is hij nog betrokken als coach bij enkele bedrijven (varkens en melkkoeien). Hierdoor is hij op de hoogte van de wet- en regelgeving en van de kengetallen, zowel technisch als financieel.
Een luisterend oor te zijn en zijn ervaringen als zelfstandige biedt hij graag aan voor die boeren, die daar om vragen.
Het motto van Zorg om Boer en Tuinder, erover praten helpt echt, onderschrijft hij volledig.

T 06-54 94 25 20
E h.bolink4@kpnplanet.nl

Henk Slagman

Henk is samen met zijn vrouw 30 jaar intensief een eigen ondernemer geweest op hun melkvee-, vleesvarkens- en zelfzuivelbedrijf. Vanaf 2010 hebben zij samengewerkt met hun zoon en schoondochter. Daarbij hadden zij eens per maand gezamenlijk overleg. Tijdens die overleggen werd langzaam duidelijk dat hun zoon en schoondochter meer uitdaging zagen in het werk buiten het bedrijf. Als het bedrijf voortgezet zou worden moest er fors geïnvesteerd worden. Daarom is gezamenlijk besloten om het bedrijf om te bouwen.
In 2012 is het bedrijf voortgezet in afgeslankte vorm, waarbij Henk gras en maïs verbouwt voor anderen. Hoewel het erg snel ging, hebben zij dit proces samen goed doorlopen. In 2013 kwam hij in contact met de ZOB en is hij daar als begeleider begonnen. Via de bestuurlijke kant en na het regiocoördinatorschap van de regio Oost te hebben vervuld, zit hij nu weer aan de keukentafel bij de hulpvragers. Daar zet hij graag zijn ervaring in om andere ondernemers en gezinnen te helpen bij het maken van objectieve keuzes.

T 06-30 90 91 89

Gezina Middag

Gezina Middag uit Zwolle is het verleden vrijwilliger geweest aan de telefonische, agrarische hulplijn tot het opheffen van deze lijn. Toen is zij vrijwilliger geworden bij de Luisterlijn. Als voormalig melkveehoudster blijft de agrarische sector haar trekken.

Bestuurlijk is zij actief geweest bij de LTO Noord-afdeling en bij Vrouw en bedrijf. Daarnaast heeft zij in het waterschapbestuur gezeten. Ook is zij actief bij de Vrouwen van Nu (voorheen de Nederlandse bond van Plattelandsvrouwen). Verder is zij betrokken bij SPLIJ+, de stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta +.

038-4526270
E gezinamiddag@kpnmail.nl

Jan Derksen

Jan Derksen uit Vorden: Jan is opgegroeid op een melkveehouderijbedrijf in Steenderen. Zijn werkzame leven heeft hij, met heel veel plezier, gewerkt in de rundveeverbetering.
Zijn hart ligt, onder anderen, in het aansturen en coachen van mensen.
Samen met zijn vrouw woont Jan in het prachtige kastelendorp Vorden.

 

E jan.g.derksen@gmail.com

T 06 537 133 73

Johan Pigge

Johan Pigge uit Bornebroek is geboren en opgegroeid in het mooi plattelandsdorp Bornerbroek. Een dorp waar de saamhorigheid nog groot is. Hij heeft 38 jaar als buitendienstmedewerker gewerkt bij Dumeco, nu Vion, bij de afdeling Rundveehouderij in een groot gedeelte van Twente. De afgelopen 12 jaar heeft hij op freelance basis gewerkt in de hoofdzakelijk agrarische makelaardij. Door de vele jaren ervaring in de agrarische sector, voelt hij zich hierbij nog steeds nauw betrokken. Dit is de reden dat hij zich beschikbaar heeft gesteld als vrijwilliger bij Zorg om Boer en Tuinder. Hij biedt een luisterend oor en hij gaat graag samen op zoek naar een nieuwe toekomst wanneer dit nodig is.

T 074-384 14 13/06-52 35 64 91
E johanpigge@ziggo.nl

Tineke Freriks

Tineke Freriks uit  Winterswijk: Tineke heeft 25 jaar gewerkt in de melkveehouderij en is nu flexwerker in het verpleeghuis. Haar vrije tijd besteedt ze graag aan paarden aanspannen, aangespannen tochten maken, fietsen, zwemmen, fitnessen en wandelen. En ’s winters gaat zij ook graag skiën. Daarnaast is zij een gastadres voor Vrienden op de Fiets. Mensen vertellen haar vaak hun levensverhaal, ook wanneer dit minder rooskleurig is. Zij biedt hierbij graag een luisterend oor.

T 06-25 03 80 53
E tinekefreriks@hotmail.com

Gert Boesveld

Gert Boesveld uit Sinderen: Gert is ruim 25 jaar actief geweest als zelfstandig ondernemer in de tuinbouw. Hij is nu alweer jaren mede-eigenaar van een wervings- en selectiebureau voor hoger personeel in de tuinbouw. Daarnaast heeft hij diverse opleidingen gevolgd tot coach, waarvoor hij inmiddels is gecertificeerd.
“Uit eigen ervaring weet Ik dus hoe het is om als agrarisch ondernemer in het leven te staan. En ook hoe ‘eenzaam’ deze positie vaak kan zijn. Maar ook weet ik het effect en het belang van een oprecht luisterend oor zonder (voor)oordeel.”

T 06-23 23 05 58
E gertboesveld@gmail.com

 

Wim van Vulpen

Wim van Vulpen uit Bunnik is opgegroeid op een gemengd bedrijf. Na 10 jaar bij een landbouwmechanisatiebedrijf gewerkt te hebben, heeft hij het bedrijf van zijn ouders overgenomen. Hij heeft een zeugenhouderij en wat vleesvarkens.

Als vrijwilliger van de ZOB hoopt hij een luisterend oor voor een ander te kunnen zijn en daarnaast, als dat op prijs gesteld wordt, zijn ervaring als agrarisch ondernemer te gebruiken om een collega op weg te helpen.

T 06-51 31 15 53
E wimvulpenvan@gmail.com

Jan Paskamp

Jan Paskamp uit Azelo. Azelo is een buurtschap van de gemeente Hof van Twente. Jan is geboren en opgegroeid op een gemengd bedrijf en is daar na zijn middelbare school altijd boer gebleven. De laatste zeven jaar is hij met de varkens gestopt. Sinds 2018 is het bedrijf overgenomen door zijn dochter en schoonzoon. Jan en zijn vrouw zijn naar een andere woning verhuisd in Azelo.
In het gemeenschapscentrum van Azelo is hij 22 jaar actief geweest. Graag zou hij zich nu in zetten voor ZOB om in deze roerige tijden voor de boeren een luisterend oor te bieden.

T 074-37 61 680 / 06 550 263 43
E j.paskamp@azelo.nl

Krijn Been

Krijn is in 1966 geboren in Goedereede op Goeree-Overflakkee. Hij woont sinds 1990 in Wekerom (buurtschap de Valk) in de gemeente Ede. Hij is gehuwd met Janny en hij is vader van vijf zonen en drie dochters variërend in de leeftijd van 14-30 jaar.
Tussen 1990-2014 was Krijn werkzaam in de mengvoerindustrie. Sinds 2014 is hij werkzaam bij een eierhandel/pluimveebedrijf. Thuis heeft hij samen met zijn vrouw sinds 2001 een biologische legpluimveehouderij. Naast zijn gezin, werk en eigen bedrijf heeft hij zich bijna 30 jaar ingezet in de plaatselijke, kerkelijke gemeente.
Hij voelt zich sterk betrokken bij de agrarische gemeenschap en in het bijzonder bij hen, die klem dreigen te komen tussen het boer-zijn en het ondernemer-zijn. Hij wil graag een sparringpartner zijn voor allen, die in de agrarische gemeenschap in de problemen komen door wat voor reden dan ook

T 06-16 90 17 74
E breenkrijn@gmail.com

Rino van Zuilen

Rino van Zuilen uit West-Betuwe heeft 40 jaar een landbouwbedrijf gehad. Sinds eind 2018 is hij wegens motivatieproblemen gestopt met dit bedrijf. Hij weet wat voor problemen er kunnen spelen in de sector. Hij wil graag met zijn ervaring ondersteuning bieden aan collega’s die het zwaar hebben. Hij doet tegenwoordig veel vrijwilligerswerk op allerlei gebied.

 

E rw.zuilen@planet.nl
T 06-25 20 49 14

Arnoud van Daatselaar

Arnoud is 54 jaar en runt een pensionstal voor paarden in het Utrechtse Eemnes.
Na de middelbare landbouwschool heeft hij een tijdje bij Waterschap Vallei en Eem gewerkt.
Daarna heeft hij het gemengde bedrijf van zijn ouders veranderd in een paardenpension met 104 paarden.
Hij geniet van een goed gesprek en hij is daar vaak het luisterende oor. Hij haalt daar veel voldoening uit en hij kan daar zelf ook veel van leren.

T 06-25 36 36 25
E arnoudvandaatselaar@hetnet.nl

Evelien van Aller

Evelien van Aller uit Lent is gepensioneerd en wil zich graag inzetten voor een maatschappelijk, nuttig doel.
Meer dan 30 jaar heeft zij een eigen praktijk gehad als psycholoog aan de westkant van de Veluwe. Zij hoopt dat zij haar ruime ervaring binnen ZOB nuttig kan maken.

Zij heeft geen boerenachtergrond, maar de boerengemeenschap is haar niet vreemd. Zij woonde in het buitengebied en ook onder haar clienten bevonden zich boeren en veel mensen, die opgegroeid waren op boerderijen.
Zij kan goed luisteren, doorvragen, snel tot de kern komen. Het liefst laat zij de oplossingsrichting bij mensen zelf ontstaan en helpt zij daarbij. Zij kan zich goed inleven en meedenken. Naast individuen heeft zij ook gewerkt met echtparen en ouders met kinderen.

T
E

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.