Regio Oost

Actief in Overijssel, Gelderland en Utrecht.

Bel ons: 06-22395640 (Coördinator regio Oost)
Of mail: oost@zorgomboerentuinder.nl

Maak kennis met onze vrijwilligers

Henk Slagman

Henk Slagman uit Laren (Gld.) is regiocoördinator Oost.  Na 30 jaar intensief ondernemerschap op hun melkvee-, vleesvarkens- en zelfzuivelbedrijf is het bedrijf in 2012 voortgezet in afgeslankte vorm waarbij Henk gras en mais verbouwt voor anderen. "Onze zoon en schoondochter wilden het bedrijf overnemen. We hadden eens per maand samen overleg en daarin werd langzaam duidelijk dat ze meer uitdaging zagen in het werk buiten het bedrijf.  We hebben in goed overleg onze plannen herzien. Hoewel het erg snel ging, hebben we dit proces samen goed doorlopen. Ik zet graag mijn ervaring in om andere ondernemers en gezinnen te helpen met objectieve keuzes te maken."

T 0573 421 100 of 06 309 091 89

Rob Huinink

Zelfstandig adviseur en voormalig melkveehouder Rob Huinink (1970) uit Lichtenvoorde begeleidt (voornamelijk) agrarisch ondernemers. Naast zijn werk is Rob actief als vrijwilliger voor Zorg om Boer en Tuinder. 'Ik heb nu ruim 20 jaar ervaring in de agrarische sector. 15 Jaar als melkveehouder en de laatste 7 jaar als onafhankelijk adviseur/begeleider/coach. De sector is de laatste jaren in een versnelling gekomen van veranderingen. Zeker maatschappelijk. Niet elke boer kan deze versnelling bijhouden. Dit leidt op de bedrijven en bij de gezinnen tot spanningen. Ik stel graag een gedeelte van mijn tijd beschikbaar voor het bieden van een luisterend oor.'

T 06 138 079 01

Karel Remmelink

Karel Remmelink uit Ommen is opgegroeid op een gemengd bedrijf onder de rook van Zutphen. "Na de HAS en de lerarenopleiding heb ik mijn weg gevonden in de landbouwvoorlichting. Eerst bij het Rijk, daarna bij DLV en tenslotte bij Alfa, eerst in Wierden, later in Wageningen. Tegelijkertijd heb ik me steeds meer gespecialiseerd in de financiële kant van het boerenbedrijf. Dat de ‘schoorsteen die moet blijven roken’ had daarbij sterk mijn aandacht. Het geeft me voldoening en energie als ik mijn steentje kan bijdragen aan een tastbaar en haalbaar perspectief voor boeren."

T 06 306 683 13
E kh.remmelink@solcon.nl

Bertine Sian

Bertine Sian uit Bemmel (Gld.) werkt sinds 2017 bij FNV Mondiaal na 13 jaar werkzaam te zijn geweest voor Agriterra. Van 1996 tot 2007 was ze akkerbouwer op haar eigen bedrijf. "In mijn werk naast het akkerbouwbedrijf adviseerde ik agrariërs en hun organisaties, coachte en begeleidde ze. Wereldwijd zag ik de snelle ontwikkelingen in de landbouw en de problemen voor de gezinsbedrijven. Nu ondersteun ik gezinnen die voor een grote bedrijfsverandering staan door hen een luisterend oor te bieden en samen een nieuwe toekomst te zoeken. Daarbij voel ik me geholpen door opleidingen in counseling en het omgaan met verlies."

T 0481 355 648

Marjan Meijers

Marjan Meijers (1969) runt samen met haar man een vleesvarkensbedrijf in Leersum. Daarnaast heeft ze een eigen mediationpraktijk. "Soms als er ingrijpende zaken spelen is het fijn als er iemand tijd voor je neemt en je helpt om in een goed gesprek de zaken op een rijtje te zetten. Soms is daar een professional voor nodig, maar in andere gevallen kan dat ook prima met een vrijwilliger uit de agrarische sector die begrijpt waar je het over hebt."

T 06 107 946 14
E g.meijers@hetnet.nl

Johan Besten

Johan Besten uit Raalte is geboren op een agrarisch bedrijf, is geen boer geworden, maar heeft jarenlang in de sector gewerkt in administratieve functies (accountantskantoor, agrarisch bedrijf en zorgverlener). "Ik heb veel gevoel met de agrarische sector en probeer zoveel mogelijk het nieuws en de ontwikkelingen bij te houden. Door mijn interesse in de landbouw, tijd nuttig te willen besteden en omdat ik wil helpen bij problemen in de sector door een luisterend oor te bieden, ben ik actief als vrijwilliger voor ZOB."
T 06 114 028 30
E fambesten@home.nl

Wim Bolink

Wim Bolink uit Twello: Geboren en getogen op de boerderij, besloot ik om op 21 jarige leeftijd te kiezen voor een toekomst als zelfstandig ondernemer in de veevoersector. Zelfstandigheid zit als het ware in mijn bloed. Luisteren naar de klant was altijd ons bedrijfsmotto. Ik kan mij goed inleven in de vraagstukken die leven bij de boer. Of het nu vragen zijn die betrekking hebben over levensinvulling of technische vraagstukken. Momenteel ben ik nog betrokken als coach bij enkele bedrijven (varkens en melkkoeien). Hierdoor ben ik op de hoogte van de wet- en regelgeving en van de kengetallen, zowel technisch als financieel.
Een luisterend oor te zijn en mijn ervaringen als zelfstandige bied ik graag aan voor die boeren, die daar om vragen. Het motto van Zorg om Boer en Tuinder, erover praten helpt echt, onderschrijf ik volledig.

T 06-54 94 25 20
E h.bolink4@kpnplanet.nl

Gert Boesveld

Gert Boesveld uit Sinderen: Gert is ruim 25 jaar actief geweest als zelfstandig ondernemer in de tuinbouw. Hij is nu alweer jaren mede-eigenaar van een wervings- en selectiebureau voor hoger personeel in de tuinbouw. Daarnaast heeft hij diverse opleidingen gevolgd tot coach, waarvoor hij inmiddels is gecertificeerd.
“Uit eigen ervaring weet Ik dus hoe het is om als agrarisch ondernemer in het leven te staan. En ook hoe ‘eenzaam’ deze positie vaak kan zijn. Maar ook weet ik het effect en het belang van een oprecht luisterend oor zonder (voor)oordeel.”

Door het stellen van (kritische) vragen, het voorhouden van een spiegel en het doorbreken van eventuele overtuigingen, wordt uw eigen mening gescherpt.
Dus loopt u al langer rond met de gedachten om eens een gesprek aan te gaan over wat u bezig houdt, neem dan nu de stap en neem contact op. Vanzelfsprekend zijn de gesprekken vertrouwelijk.

T 06-23 23 05 58
E gertboesveld@gmail.com

 

Gezina Middag

Gezina Middag uit Zwolle: In het verleden ben ik vrijwilliger geweest aan de telefonische, agrarische hulplijn tot het opheffen van deze lijn. Toen ben ik vrijwilliger geworden bij de Luisterlijn. Als voormalig melkveehoudster blijft de agrarische sector mij trekken.
Bestuurlijk ben ik actief geweest bij de LTO afdeling en bij Vrouw en bedrijf. Daarnaast heb ik in het waterschapbestuur gezeten. Ook ben ik actief bij de Vrouwen van Nu (voorheen de Nederlandse bond van Plattelandsvrouwen). Verder ben ik betrokken bij SPLIJ+, de stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta +.

038-4526270
E gezinamiddag@kpnmail.nl

Jan Derksen

Jan Derksen uit Vorden: Jan is opgegroeid op een melkveehouderijbedrijf in Steenderen. Zijn werkzame leven heeft hij, met heel veel plezier, gewerkt in de rundveeverbetering.
Zijn hart ligt, onder anderen, in het aansturen en coachen van mensen.
Samen met zijn vrouw woont Jan in het prachtige kastelendorp Vorden.

 

E jan.g.derksen@gmail.com

T 06 537 133 73

Johan Pigge

Johan Pigge uit Bornebroek: Ik ben geboren en opgegroeid in het mooi plattelandsdorp Bornerbroek. Een dorp waar de saamhorigheid nog groot is. Ik heb 38 als buitendienstmedewerker gewerkt bij Dumeco, nu Vion, bij de afdeling Rundveehouderij in een groot gedeelte van Twente. De afgelopen 12 jaar heb ik op freelance basis gewerkt in de hoofdzakelijk agrarische makelaardij. Door de vele jaren ervaring in de agrarische sector, voel ik me hierbij nog steeds nauw betrokken. Dit is de reden dat ik me beschikbaar heb gesteld als vrijwilliger bij Zorg om Boer en Tuinder. Ik bied een luisterend oor en we gaan samen op zoek naar een nieuwe toekomst wanneer dit nodig is.

T 074-384 14 13/06-52 35 64 91
E johanpigge@ziggo.nl

Tineke Freriks

Tineke Freriks uit  Winterswijk: Tineke heeft 25 jaar gewerkt in de melkveehouderij en is nu flexwerker in het verpleeghuis. Haar vrije tijd besteedt ze graag aan paarden aanspannen, aangespannen tochten maken, fietsen, zwemmen, fitnessen en wandelen. En ’s winters gaat zij ook graag skiën. Daarnaast is zij een gastadres voor Vrienden op de Fiets. Mensen vertellen haar vaak hun levensverhaal, ook wanneer dit minder rooskleurig is. Zij biedt hierbij graag een luisterend oor.

T 06-25 03 80 53
E tinekefreriks@hotmail.com

Victor Munster

Victor Munster uit Lettele: Na een werkzaam leven van meer dan 20 jaar als zelfstandig ondernemer, in de periferie van de landbouw, is Victor op 55-jarige leeftijd gestopt met ‘werken’.
Vanaf dat moment legt hij zich uitsluitend toe op vrijwilligerswerk. Met boeren kan hij het goed vinden en ondernemen is zijn passie. Bovendien is hij begaan met mensen. Bij de stichting Zorg om Boer en Tuinder komt dit alles tezamen. Hij wil er zijn voor de hulpvrager(s). ‘Samen gaan we op weg; een weg, die zinvol blijkt te zijn.’

T 06-25 06 76 03
E munstervictor@gmail.com

Wim van Vulpen

Wim van Vulpen uit Bunnik.
Ik ben opgegroeid op een gemengd bedrijf. Na 10 jaar bij een landbouwmechanisatiebedrijf gewerkt te hebben, hebben we het bedrijf van mijn ouders overgenomen. Wij hebben een zeugenhouderij en wat vleesvarkens.
Als vrijwilliger van de ZOB hoop ik een luisterend oor voor een ander te kunnen zijn en daarnaast, als dat op prijs gesteld wordt, mijn ervaring als agrarisch ondernemer te gebruiken om een collega op weg te helpen.

T 06-51 31 15 53
E wimvulpenvan@gmail.com

Jan Paskamp

Jan Paskamp uit Azelo: Ik ben geboren en opgegroeid op een gemengd bedrijf, en daar na mijn middelbare school altijd boer gebleven. De laatste 7 jaar zijn we met de varkens gestopt. Sinds 2018 is het bedrijf overgenomen door onze dochter en schoonzoon, en wij zijn naar een andere woning verhuist in Azelo. In het gemeenschapscentrum van Azelo ben ik 22 jaar actief geweest. Graag zet ik me in voor Om in deze roerige tijden voor de boeren een luisterend oor te bieden.

T 074-37 61 680 / 06 550 263 43
E j.paskamp@azelo.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.