Regio Oost

Actief in Overijssel, Gelderland en Utrecht.

Bel ons: 0573-421100/ 06-30909189 (Henk Slagman, Coördinator hulpvragen)
Of mail:  oost@zorgomboerentuinder.nl

Maak kennis met onze vrijwilligers

Henk Slagman

Henk Slagman uit Laren (Gld.) is regiocoördinator Oost.  Na 30 jaar intensief ondernemerschap op hun melkvee-, vleesvarkens- en zelfzuivelbedrijf is het bedrijf in 2012 voortgezet in afgeslankte vorm waarbij Henk gras en mais verbouwt voor anderen. "Onze zoon en schoondochter wilden het bedrijf overnemen. We hadden eens per maand samen overleg en daarin werd langzaam duidelijk dat ze meer uitdaging zagen in het werk buiten het bedrijf.  We hebben in goed overleg onze plannen herzien. Hoewel het erg snel ging, hebben we dit proces samen goed doorlopen. Ik zet graag mijn ervaring in om andere ondernemers en gezinnen te helpen met objectieve keuzes te maken."

T 0573 421 100 of 06 309 091 89

Rob Huinink

Zelfstandig adviseur en voormalig melkveehouder Rob Huinink (1970) uit Lichtenvoorde begeleidt (voornamelijk) agrarisch ondernemers. Naast zijn werk is Rob actief als vrijwilliger voor Zorg om Boer en Tuinder. 'Ik heb nu ruim 20 jaar ervaring in de agrarische sector. 15 Jaar als melkveehouder en de laatste 7 jaar als onafhankelijk adviseur/begeleider/coach. De sector is de laatste jaren in een versnelling gekomen van veranderingen. Zeker maatschappelijk. Niet elke boer kan deze versnelling bijhouden. Dit leidt op de bedrijven en bij de gezinnen tot spanningen. Ik stel graag een gedeelte van mijn tijd beschikbaar voor het bieden van een luisterend oor.'

T 06 138 079 01

Karel Remmelink

Karel Remmelink uit Ommen is opgegroeid op een gemengd bedrijf onder de rook van Zutphen. "Na de HAS en de lerarenopleiding heb ik mijn weg gevonden in de landbouwvoorlichting. Eerst bij het Rijk, daarna bij DLV en tenslotte bij Alfa, eerst in Wierden, later in Wageningen. Tegelijkertijd heb ik me steeds meer gespecialiseerd in de financiële kant van het boerenbedrijf. Dat de ‘schoorsteen die moet blijven roken’ had daarbij sterk mijn aandacht. Het geeft me voldoening en energie als ik mijn steentje kan bijdragen aan een tastbaar en haalbaar perspectief voor boeren."

T 06 306 683 13
E kh.remmelink@solcon.nl

Bertine Sian

Bertine Sian uit Bemmel (Gld.) werkt sinds 2017 bij FNV Mondiaal na 13 jaar werkzaam te zijn geweest voor Agriterra. Van 1996 tot 2007 was ze akkerbouwer op haar eigen bedrijf. "In mijn werk naast het akkerbouwbedrijf adviseerde ik agrariërs en hun organisaties, coachte en begeleidde ze. Wereldwijd zag ik de snelle ontwikkelingen in de landbouw en de problemen voor de gezinsbedrijven. Nu ondersteun ik gezinnen die voor een grote bedrijfsverandering staan door hen een luisterend oor te bieden en samen een nieuwe toekomst te zoeken. Daarbij voel ik me geholpen door opleidingen in counseling en het omgaan met verlies."

T 0481 355 648

Marjan Meijers

Marjan Meijers (1969) runt samen met haar man een vleesvarkensbedrijf in Leersum. Daarnaast heeft ze een eigen mediationpraktijk. "Soms als er ingrijpende zaken spelen is het fijn als er iemand tijd voor je neemt en je helpt om in een goed gesprek de zaken op een rijtje te zetten. Soms is daar een professional voor nodig, maar in andere gevallen kan dat ook prima met een vrijwilliger uit de agrarische sector die begrijpt waar je het over hebt."

T 06 107 946 14
E g.meijers@hetnet.nl

Johan Besten

Johan Besten uit Raalte is geboren op een agrarisch bedrijf, is geen boer geworden, maar heeft jarenlang in de sector gewerkt in administratieve functies (accountantskantoor, agrarisch bedrijf en zorgverlener). "Ik heb veel gevoel met de agrarische sector en probeer zoveel mogelijk het nieuws en de ontwikkelingen bij te houden. Door mijn interesse in de landbouw, tijd nuttig te willen besteden en omdat ik wil helpen bij problemen in de sector door een luisterend oor te bieden, ben ik actief als vrijwilliger voor ZOB."
T 06 114 028 30
E fambesten@home.nl

Wim Bolink

Wim Bolink uit Twello: Geboren en getogen op de boerderij, besloot ik om op 21 jarige leeftijd te kiezen voor een toekomst als zelfstandig ondernemer in de veevoersector. Zelfstandigheid zit als het ware in mijn bloed. Luisteren naar de klant was altijd ons bedrijfsmotto. Ik kan mij goed inleven in de vraagstukken die leven bij de boer. Of het nu vragen zijn die betrekking hebben over levensinvulling of technische vraagstukken. Momenteel ben ik nog betrokken als coach bij enkele bedrijven (varkens en melkkoeien). Hierdoor ben ik op de hoogte van de wet- en regelgeving en van de kengetallen, zowel technisch als financieel.
Een luisterend oor te zijn en mijn ervaringen als zelfstandige bied ik graag aan voor die boeren, die daar om vragen. Het motto van Zorg om Boer en Tuinder, erover praten helpt echt, onderschrijf ik volledig.

T 06-54 94 25 20
E h.bolink4@kpnplanet.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.