Regio Noord

Actief in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland

Bel ons: 06-22808925 Arie Heida (Coördinator hulpvragen regio Noord)

of mail: noord@zorgomboerentuinder.nl

Maak kennis met onze vrijwilligers

Arie Heida

Arie Heida is geboren in 1957 en woont in Joure. Hij is al meer dan 40 jaar getrouwd met Marijke, ze hebben samen 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Na diverse landbouwopleidingen, heeft hij in de periode van 1980 tot 2006 achtereenvolgens gewerkt bij AB Fryslân, Cavee Coveco, F.R.S. en CR Delta.

In 2006 hebben ze hun huis in Joure verkocht, en zijn ze geïmmigreerd naar Duitsland waar ze een boerderij hebben gepacht, in 2010 in Duitsland nog een keer verhuisd naar een boerderij die werd gekocht. Bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar vonden ze dat het tijd was om hun zelf wat meer vrije tijd te gunnen, en wat dichter bij de kinderen en kleinkinderen te gaan wonen. Daar ze geen opvolger hadden, hebben ze de boerderij verkocht, en zijn ze in 2022 weer terug naar Joure verhuisd.

Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid die hij heeft, heeft Arie zich om laten scholen tot energiecoach, om mensen te helpen die problemen hebben om de rekeningen te betalen, dit doet hij 1 a 2 dagen in de week voor de gemeente De Fryske Marren. Zowel in Nederland als in Duitsland heeft Arie diverse bestuursfuncties bekleed zowel in agrarische sector, maar ook op het maatschappelijke vlak. Als vrijwilliger wil ik al mijn ervaringen opgedaan als bestuurder, erfbetreder, melkveehouder maar ook op het persoonlijke vlak, inzetten om middels een luisterend oor, de hulpvrager te helpen knopen te ontrafelen, of door te snijden, en weer nieuw perspectief te bieden.

 

T 06-22808925 (Arie Heida, regiocoördinator)
E noord@zorgomboerentuinder.nl

Piet Prins

Piet Prins uit Ten Boer (1956) is vanaf zijn jeugd altijd actief geweest op een gemengd agrarisch bedrijf. Na de Middelbare Landbouwschool is Piet in 1974 bedrijfsverzorger geworden. Binnen de Agrarische Bedrijfsverzorging is hij, via meerder functies, doorgegroeid tot directeur-bestuurder. In 2013 heeft Piet een stap opzij gedaan en heeft zich, als directeur Coöperatiezaken, gericht geweest op de Coöperatie Abiant. Vanaf oktober 2019 is hij gepensioneerd.
Gedurende zijn actieve loopbaan is Piet gericht geweest op het invullen van de hulpaanvragen van de bij Abiant aangesloten agrarische leden. De achterliggende oorzaken van deze hulpaanvragen waren zeer verschillend. Als vrijwilliger wil hij de kennis en ervaring, die hij heeft opgedaan, inzetten bij de hulpvragen van boeren en tuinders en de verdere ontwikkeling van de stichting ZOB Nederland.

T 06-22808925 (Arie Heida, regiocoördinator)

E noord@zorgomboerentuinder.nl

Jouk Dunnink

Jouk Dunnink (1956) startte als zelfstandig ondernemer in 1983 op een klein varkensbedrijf in Koekange en bouwde dit uit naar een gesloten bedrijf met zeugen en vleesvarkens. "In 2015 konden we de mest van onze varkens niet meer kwijt en daarom moesten we stoppen met ons bedrijf. Toen hebben we enkele keren contact gehad met Zorg om Boer en Tuinder. Die gesprekken hebben mij geholpen om tot een goede beslissing te komen. Nu wil ik op mijn beurt graag anderen tot steun zijn."

 

T 06-22808925 (Arie Heida, regiocoördinator)
E noord@zorgomboerentuinder.nl

Andre Zeinstra

Andrè Zeinstra (1968) is melkveehouder, 65 melkkoeien en 6 hectare suikerbieten in Herbaijum.Ik heb een vrouw, zoon en dochter. In 2021 is er in een melkrobot geïnvesteerd waardoor er meer vrije tijd is. Ik had in de Nieuwe Oogst een artikel over ZOB gelezen wat me erg aansprak. Het is laagdrempelig voor de hulpaanvrager omdat de ZOB vrijwilligers geen belangen hebben, affiniteit hebben met de agrarische sector, en de boerentaal spreken. Ik wil me graag inzetten als vrijwilliger bij ZOB en luisterend oor zijn voor agrariër.

T 06-22808925 (Arie Heida, regiocoördinator)
E noord@zorgomboerentuinder.nl

Marry Brink

Marry Brink-Veerman uit Nietap (1965) is opgegroeid als dochter van de slager in Huizen. In 1997 getrouwd met Roelof Brink. Zij heeft het westen verruild voor het mooie Drentse land. Samen hebben ze een melkveebedrijf in de kop van Drenthe. Daarnaast is ze bestuurlijk actief bij de agrarische vrouwenstudieclub. Voorheen was ze bestuurlijk actief bij LTO, FrieslandCampina en de gemeenteraad.

Afgelopen jaren is ze naast het melkveebedrijf ook werkzaam geweest als buitendienstadviseur bij FrieslandCampina en als ZZP’er bij Collectief Groningen West en FrieslandCampina.
In het werkzame leven heeft Marry veel contacten met boeren gehad. Waarbij tussen de regels door ook veel lief en leed werd gedeeld. Met haar achtergrond wil ze zich graag als vrijwilliger inzetten om een luisterend oor te bieden aan diegene, die dat nodig heeft.

 

T 06-22808925 (Arie Heida, regiocoördinator)
E noord@zorgomboerentuinder.nl

Inus Haasken

Inus Haasken uit Diphoorn (Drenthe) nam in 1976 samen met zijn broer het melkveebedrijf over van zijn vader, waardoor hij meer dan 30 jaar ervaring heeft als melkveehouder. In 2010 is het melkveebedrijf vervangen voor een akkerbouwbedrijf in de omgeving van Emmen, wat hij tot op heden runt. Daarnaast is hij mede-eigenaar van VIB, een internationaal onafhankelijk adviesbureau voor melkveehouders te Assen. Bestuurlijk is Inus actief geweest als commissaris bij FrieslandCampina en bij de Rabobank Emmen-Coevorden en als lid van het Algemeen Bestuur van het KWPN.

“Als melkveehouder, bestuurder en ondernemer, maar vooral als mens, wil ik graag mijn praktische en bestuurlijke ervaringen inzetten om mensen te helpen om weer perspectief te bieden tijdens een moeilijke periode in hun leven.”

 

T 06-22808925 (Arie Heida, regiocoördinator)
E noord@zorgomboerentuinder.nl

Alma den Hertog

Alma den Hartog uit Luddeweer. Daar waar het kan de dagen plukken, denken in mogelijkheden, kracht gebruiken en drempels proberen te slechten om een stap verder te komen. Dat klinkt heel gemakkelijk, dat realiseert zij zich. En toch helpt het haar en ook haar omgeving op momenten dat het leven niet soepel verloopt. Veel mensen, dus ook zijzelf, lopen met een rugzak met vulling van fijne en verdrietige momenten. Het gewicht van deze rugzakjes valt verschillend. Het maakt een verschil of je het mee moet sleuren of je het juist als een goed deel van je reis beschouwt. Voor haar is het glas over het algemeen halfvol en dat geeft haar kracht tijdens uitdagende periodes.

Op het mooie Groninger platteland woont zij samen met haar echtgenoot. In de open ruimte exploiteren zij een melkveehouderij samen met een deeltijd medewerker. Hun drie zonen en twee dochters vinden met hun partners en gezinnen hun eigen toekomst en met elkaar hebben ze het goed, dat is een groot cadeau. Zij koesteren hun gezin en staan positief in hun bedrijf. Naast het bedrijf is zij actief in de zorg en bestuurlijk in de agrosector. Daardoor heeft zij goede voeling met de maatschappij, agrosector, de boerengezinnen en ook met de uitdagingen van het ondernemen in familieverband en binnen verschillende generaties.

Voor collega-ondernemers, hun gezin en bedrijf hoopt zij, zonder oordeel en met een luisterend oor, juist die stap verder te kunnen betekenen, wat zorgt voor zicht op een betere toekomst.

 

T 06-22808925 (Arie Heida, regiocoördinator)
E noord@zorgomboerentuinder.nl

Jan de Kam

Jan is geboren in 1957 en woont in Aldeboarn, een dorpje dat ligt in het hart van het mooie Friesland. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en is de trotse ‘pake’ van vier kleinkinderen.
Tot 2019 was hij actief als melkveehouder, daarnaast was en is hij maatschappelijk en bestuurlijk actief voor onder andere Boer en Natuur, C.R.V., agrarische natuurvereniging ‘De Fjûrlannen’ en op dit moment is hij voorzitter van Plaatselijk Belang van Aldeboarn. Ook is Jan actief lid van de kerkelijke gemeente van Aldeboarn.
Nu de boerderij verkocht is en er meer tijd beschikbaar is, wil hij zich meer inzetten als vrijwilliger. Het werk van de ZOB spreekt hem aan. Als boer heb je na 42 jaar veel ervaring  en kom je veel facetten van het leven tegen, zowel privé als zakelijk.  Het leven met elkaar op de boerderij kan prachtig zijn, met elkaar werken en leven op één erf lijkt idyllisch, maar het  kan ook moeilijkheden geven, zakelijk en privé liggen op een boerderij dicht bij elkaar en het kan de goede relaties ook verstoren. Hij heeft als vrijwilliger van ZOB geen pasklare antwoorden, maar hij kan een luisterend oor bieden en proberen samen te zoeken naar oplossingen. Het is hierbij belangrijk dat hij de "boerentaal" spreekt en verstaat.

T 06-22808925 (Arie Heida, regiocoördinator)
E noord@zorgomboerentuinder.nl

Martin Kuizenga

Martin Kuizenga is opgegroeid op een agrarisch loonbedrijf in Baflo (Groningen). Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in het Drentse Nieuw Buinen.
Na zijn HAS-opleiding in Groningen is Martin onder andere werkzaam geweest bij de Drentse CBTB (voorloper van LTO) als sociaal/economisch voorlichter, maar vooral als relatiebeheerder/ accountmanager agrarische bedrijven bij de Rabobank-organisatie.
Dit betekent dat Martin de afgelopen jaren veel ervaring heeft opgedaan in de begeleiding en advisering van agrariërs op financieel, economisch en sociaal terrein. Hij spreekt daarom de “boerentaal” als geen ander en weet wat er leeft bij de agrariërs en hun gezinnen.

Hij wil deze ervaring graag inzetten als vrijwilliger bij ZOB en een luisterend oor bieden aan agrariërs, om hun bij te staan in allerhande hulpvragen. Dit, om in gezamenlijke gesprekken een nieuw perspectief te zoeken.

T 06-22808925 (Arie Heida, regiocoördinator)
E noord@zorgomboerentuinder.nl

Hester Rijpkema

Hester Rijpkema uit Lemmer.
In 2012 heeft Hester de moed en het lef gehad om haar leven anders in te richten. Na 26 jaar een akkerbouw en pluimveebedrijf te hebben gerund, heeft zij deze maatschap beëindigd door een scheiding. Daar was moed voor nodig. Jarenlang voelde deze stap als onneembaar. Door eerlijk naar elkaar te kijken en te erkennen in welke situatie zij zaten, werd het haar helder. Zij was al jaren niet meer gelukkig en voelde zich machteloos. Moed zorgde voor inzicht en verandering.

Haar leven ging er anders uit zien. Met het verlaten van de boerderij raakte zij haar identiteiten kwijt. Gelukkig bleef zij een boerendochter en een moeder van twee zonen, maar zij was geen agrarisch ondernemer meer. Vanuit dat punt is zij gaan bouwen en zichzelf gaan ontdekken. Zij is als ondernemer in Lemmer een winkel gestart in Mode & Wonen. Daarnaast is zij zich gaan ontwikkelen als coach en trainer. Na zeven jaar ondernemerschap werd het wederom tijd om nieuwe wegen in te slaan. Zij verkocht de winkel en momenteel is zij werkzaam als Instructeur Retail op het ROC De Friese Poort en begeleidt zij anderen in hun veranderingsproces.

Naast professionele opleidingen op het vlak van coaching en familiedynamieken zijn haar levenservaring, Noordelijke nuchterheid en Friese roots kenmerkend voor haar manier van werken en hoe zij in het leven staat. Graag deelt zij haar kennis met iedereen, die zich herkent in begrippen als moedeloosheid, machteloosheid en veranderingen in families en relaties, als het gaat om communicatie en samenwerking.

Verandering geeft verlies, maar brengt je verder. Je wordt jezelf door lef. En lef doet leven!

T 06-22808925 (Arie Heida, regiocoördinator)
E noord@zorgomboerentuinder.nl

Reacties zijn gesloten.